Tips om vattenförbrukning

En invånare i huvudstadsregionen använder i genomsnitt 139 liter vatten per dygn. Omkring 45 procent av hushållets vattenförbrukning orsakas när familjemedlemmarna tvättar sig. 15 % av vattnet går till spolning i toaletten. Dessutom används vatten i köket och för tvätt av kläder.

​Produktion av rent och varmt vatten och rening av avloppsvatten förbrukar energi och kemikalier. Även om det oftast inte råder brist på kranvatten i Finland, är måttlig användning av vatten ett viktigt inslag i en hållbar livsstil.

Följ upp vattenförbrukningen

Det lönar sig att kontrollera hemmets vattenmätare regelbundet. Om förbrukningen ökar från den normala nivån kan det finnas en vattenläcka någonstans. Du kan också upptäcka en vattenläcka på att vattenmätaren går även om vatten inte används i fastigheten när du tittar på mätaren.

Låt reparera läckande vattenarmaturer

Om kranar eller toalettstolar läcker, lönar det sig att låta reparera dem genast. En droppande läcka som verkar obetydlig kan bli dyr på längre sikt. En droppande kran kan kosta 100 euro mer om året, och en läckande toalettstol kan orsaka extrakostnader på över 800 euro.

Läckor på vattenarmaturer beror i allmänhet på att tätningarna blir gamla och hårda. Tätningarna ska helst bytas ut av en fackman.

Håll ett öga på rörledningarnas skick

Det är bra att kontrollera vattenledningarna regelbundet, så att det inte kan uppstå några större vattenskador. Om det finns en dold läcka i fastighetens vattenledningar är det möjligt att få gottgörelse för läckan i vattenräkningen. För mer information, läs .

Använd rätt mängd tvättmedel

I huvudstadsregionen är kranvattnet mjukt, dvs. vattnet har en låg kalkhalt.  Därför krävs mindre tvättmedel än när vattnet är hårt.

Dosera tvättmedlet enligt instruktionerna för mjukt vatten. Du behöver inte använda avhärdare eller mjukgörande salt i tvättmaskiner.

I huvudstadsregionen varierar vattnets hårdhet mellan 2,7–4,5 °dH beroende på anläggning.

Vattnets hårdhetsgrader

  • Mycket mjukt = 0–2 °dH
  • Mjukt = 2–5 °dH
  • Medelhårt = 5–10 °dH
  • Hårt = 10–21 °dH

Använd vatten på ett smart sätt

  • Stå inte länge i duschen. Stäng av duschkranen medan du tvålar in dig.
  • Tvätta kläder eller diska endast med full maskin.
  • Använd sparprogram och program för reducerad vikt på tvättmaskinen. Då sparar du också el.
  • Köp vattensparande hushållsapparater och vattenarmaturer.
  • Använd propp i diskhon om du diskar för hand. Undvik att skölja kärl under rinnande vatten.
  • Använd regnvatten för att vattna grönsakslandet och gräsmattan.