Vattenavgifter

Vattenavgifterna gör det möjligt för HRM att leverera högklassigt dricksvatten till mer än en miljon invånare i huvudstadsregionen och att rena avloppsvattnen effektivt för att skydda Östersjön. På den här sidan kan du läsa om de olika avgifterna och om de grunder på vilka de bestäms.

Vattenavgifterna består av grundavgifter och bruksavgifter samt av anslutningsavgifter och avgifter för anslutningsarbete som är avsedda för nya fastigheter som ansluter sig. Du hittar de gällande priserna i vattenförsörjningens prislista och tjänsteprislista.
 
Vi täcker alla underhålls- och produktionskostnader för HRM:s vatten- och avloppsnät med de avgifter som tas ut för vattnet och anslutningen till nätverket. Inga skattepengar används för underhålls- och produktionskostnaderna.
 
Kostnader för underhåll och produktion uppkommer bland annat genom
  • anskaffning av vatten
  • rening och transport av rent vatten och avloppsvatten
  • byggnad och underhåll av vattenförsörjningsanläggningar och nätverket.