Ilmanlaatujulkaisut

Kuvituskuva ilmanlaadun vuosiraporteista.

Tälle sivulle on koottu keskeisiä raportteja pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta ja ilmansaasteille altistumisesta sekä päästöistä ja niiden vähennyskeinoista.

Mitä ilmanlaadusta on saatu selville eri vuosina ja eri paikoissa pääkaupunkiseudulla?

 

Pääkaupunkiseudun päästöjen leviämismalliselvitys  2016 (pdf, 116 Mt) 

 

 

Miten ilmanlaatua parannetaan ja miten varaudutaan heikkenevään ilmanlaatuun?

 

Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla

 

Katupölyn päästöt ja ilmanlaatuvaikutukset

 

Ilmansaasteet, altistuminen ja terveysvaikutukset

 

Ilmanlaatu ja kasvillisuus