Vinkit asukkaalle

Voit vähentää ilmansaasteille altistumistasi ja oireitasi arjen valinnoilla. Millaisella asuinalueella asut? Asutko lähellä vilkasta tietä? Missä ulkoilet ja liikut? Millainen ilmanvaihto kotonasi on? Käytätkö tulisijaasi oikein?

 

 

Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet eivät useimmille ihmisille aiheuta merkittäviä terveyshaittoja. Osa meistä on ilmansaasteiden vaikutuksille muita herkempiä. Osalle väestöstä koituu sairautensa tai ikänsä puolesta keskimääräistä enemmän terveyshaittaa ilmansaasteista. Herkimpiä ilmansaasteiden terveyshaitoille ovat pienet lapset ja ikääntyvät sekä hengitys- ja sydänsairaat.

 

Miten voit arvioida ilmanlaatua?

Näiltä sivuilta löydät vinkkejä, miten voit arvioida asuinalueesi ilmanlaatua ja miten voit vähentää altistumistasi ilmansaasteille.

Arvioi oman alueesi ilmanlaatu
Ilmansaasteiden terveyshaitat
Ilmanlaatu erilaisissa ympäristöissä
Miten vähennät altistumistasi ilmansaasteille?
Puunpoltto heikentää ilmanlaatua
Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla ja muualla

Lisätietoa

 

Tietoa terveysvaikutuksista (THL)

Tietoa siitepölytilanteesta (Turun Yliopisto)

Tietoa altistumisen vähentämisestä suodatuksen keinoin (Hengitysliitto)

Tietoa astmasta (Allergia-, Iho- ja Astmaliitto)