Tonttivaranto

Jätkäsaaren rakennustyömaata. Kuva: Helsingin kaupunki Kuvaaja: Aamos Rantala

Pääkaupunkiseudun tonttivaranto

HSY tuottaa tietoa pääkaupunkiseudun eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan asemakaavavarantotilanteesta eli tonttivarannosta. Varannon muodostamissäännöt on sovittu yhdessä HSY:n ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken.

Varantolukuja tuotetaan päätöksenteon ja suunnittelun tarpeisiin. Pääkaupunkiseudulla voimassa olevien asemakaavojen tilanne rakentamatta olevan rakennusoikeuden eli varannon suhteen esitetään vuosittain tuotettavassa tonttivarantokatsauksessa, joka kuvaa vuodenvaihteen tilannetta. Katsauksen tunnuslukujen pohjana on SeutuRAMAVA-paikkatietoaineisto, joka on osa SeutuData-aineistopakettia. Varantolukuina käytetään katsauksessa laskennallista varantoa. Laskennalliseen varantoon ei sisällytetä pienimpiä tonttikohtaisia jäljellä olevia rakennusoikeuksia, joten laskennallinen varanto sisältää tulkintaa. 

SeutuRAMAVA-paikkatietoaineisto kuvaa voimassa olevien asemakaavayksiköiden ominaisuustietoja ja geometrioita pääkaupunkiseudulla, ja se tuotetaan kahdesti vuodessa HSY:n ylläpitämän Seudullisen perusrekisterin pohjalta. SeutuRAMAVA yleistetään korttelitasoiseksi avoimeksi dataksi jakelua varten. Aineiston avoimuudesta päättää pääkaupunkiseudun rekisteriyhteistyöryhmä, jonka linjauksen mukaan varsinaisen kaavayksikkötasoisen SeutuRAMAVA-aineiston hyödyntäminen vaatii SeutuData-käyttöluvan

Pääkaupunkiseudulla oli tammikuussa 2024 yhteensä 9,08 miljoonaa kerrosneliömetriä asumisen laskennallista asemakaavavarantoa, josta 5,46 miljoonaa kerrosneliömetriä kerrostalovarantoa ja 3,61 miljoonaa kerrosneliömetriä pientalovarantoa.

​Laskennallinen asumisen varanto, miljoonaa kerrosneliömetriä
  Pientalovaranto Kerrostalovaranto Yhteensä
Espoo 1,28 1,28 2,56
Helsinki 0,92 3,36 4,28
Kauniainen 0,13 0,02 0,15
Vantaa 1,28 0,80 2,09
Yhteensä 3,61 5,46 9,08

Lähde: SeutuRAMAVA 1/2024 -aineisto

Aiempia tonttivarantokatsauksia löytyy myös Julkaisut ja raportit -sivulta.

Tonttivarannot pääkaupunkiseudulla 

Avaa tulokset uuteen ikkunaan.

Tonttivarannot kartalla

Avaa kartta uuteen ikkunaan.

Tarkastele tonttivarantoja karttapalvelussa

Avaa kartta uuteen ikkunaan.

Kortteli- ja postinumeroaluetasolle summattua varantotietoa löydät myös avoimen datan palvelustamme.