Ympäristötieto

Olemme Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija ja aktiivinen tiedolla vaikuttaja. Operatiivisen toimintamme lisäksi tuotamme asiantuntijatietoa, tarjoamme avointa dataa ja tietopalveluita sekä järjestämme koulutuksia ja seminaareja.

Tutustu

Ympäristötieto

Olemme Suomen suurin julkinen ympäristöalan toimija ja aktiivinen tiedolla vaikuttaja. Operatiivisen toimintamme lisäksi tuotamme asiantuntijatietoa, tarjoamme avointa dataa ja tietopalveluita sekä järjestämme koulutuksia ja seminaareja.

Tutustu

Avoin data

Pieni tyttö kiipeilemässä kiipeilyverkossa. Taustalla sininen taivas ja pilviä.

Tarjoamme avointa dataa kaikkien maksuttomaan ja vapaaseen käyttöön. Tiedon avaamisella haluamme edistää tiedon hyödyntämistä ja sen käyttöä.

Avoin data on maksutonta tietoa, jota kuka tahansa voi käyttää, niin kaupallisiin kuin ei-kaupallisiin tarkoituksiin lisenssiehdot huomioiden. Olemme avanneet useita kymmeniä ympäristöaiheisia datoja, joihin voit tutustua avoimen datan sivuilla. Lisäksi osa datoista on saatavilla myös avoimen datan karttapalvelun tai rajapintojen välityksellä.

Tuotamme ja tarjoamme asiantuntijatietoa

Nainen on pyörävarastossa ja pitää kiinni pyörän ohjaustangosta.

Tuotamme asiantuntijatietoa, tarjoamme avointa dataa ja tietopalveluita sekä järjestämme koulutuksia ja seminaareja.

Järjestämme maksutonta ympäristökoulutusta ja –neuvontaa ryhmille ja asukastilaisuuksiin taloyhtiöissä, yhdistyksissä ja oppilaitoksissa.

Tarjoamme monenlaisia Helsingin seudun kehitystä kuvaavia katsauksia ja visualisointeja mm. asumisesta ja työpaikoista.

Tavoitteenamme on parantaa sekä omaa että koko Helsingin seudun materiaali- ja energiatehokkuutta sekä materiaalivirtojen hyödyntämistä. Tuotamme myös tietoa kiertotaloudesta ja kehitämme kiertotaloutta mittaavia indikaattoreita.

Tutkimme ja kehitämme

HSY:n ilmanlaadun mittausasema Mäkelänkadulla Helsingissä.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla mahdollistamme HSY:n strategisten tavoitteiden toteutumisen ja varaudumme tulevaisuuden muutostarpeisiin. Toiminnalla kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamalleja, ratkaisuja ja välineitä sekä haetaan vaihtoehtoja ja kartutetaan tietoa.

Haluamme tehdä pääkaupunkiseudusta maailman kestävimmän kaupunkiseudun, joten kehittämistoimintammekin kattaa useita eri osa-alueita.

Kehittämisen teemoja HSY:llä ovat muun muassa ympäristövastuu, digitalisaatio, kiertotalous, resurssitehokkuus ja korkea toimintavarmuus. Osaa näistä painopistealueista edistetään sisäisillä kehittämishankkeilla ja osaa tutkimus -ja kehittämishankkeilla, joita tehdään yhteistyönä eri kumppaneiden kanssa. Tällaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet saavat usein myös ulkopuolista rahoitusta.

Tällä hetkellä meillä on käynnissä yli sata kehittämishanketta, joista kolmannes on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita eli TKI-hankkeita. Sisäisillä tutkimushankkeilla pyritään takaamaan, että toiminta ja palvelut ovat laadukkaita sekä kehittyvät jatkuvasti.

TKI -hankkeemme liittyvät maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, kiertotalouteen, energia- ja materiaalitehokkuuteen, ilmanlaadun mittaamiseen ja ilmasuojelutyöhön sekä asukkaiden ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Myös vesi- ja jätehuollon toimintavarmuus ja vedenpuhdistuksen kehittäminen ovat keskeisiä tutkimus- ja kehittämiskohteitamme.

Haasteiden ratkomiseen kehitämme alustamaista yhteistyötä, jonka puitteissa avaamme kehitystoimintaamme eri toimijoidenväliselle yhteistyölle, yhteiskehittämiselle ja kokeiluille. Näistä esimerkkeinä ovat mm. Ekomo-toiminta ja ilmanlaadun mittausverkoston kehittäminen.

Julkaisut ja raportit

Kaksi henkilöä seisoo Ilmalan juna-aseman laiturilla. Taustalla näkyy korkea rakennus, jossa sijaitsee HSYn päätoimipiste.

Julkaisemme vuosittain useita katsauksia eri aihepiireistä. Julkaisemme myös henkilöstökertomuksemme sekä vastuullisuusraportin, joista löydät tietoa organisaatiostamme ja toiminnastamme.

Julkaisut ja raportit -sivulta löydät vuosittain jaoteltuina raporttejamme ja julkaisujamme. Esitteitä, oppaita ja muita materiaalejamme voin tilata tai tulostaa esitepalvelustamme.