Vierailut HSY:n toimipisteissä

Tervetuloa tutustumaan vesi- ja jätehuollon toimipisteisiimme!

Tarjoamme vierailumahdollisuuden Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon ja Sortti-asemille useimmille vierailuryhmille. Vierailuja Blominmäen jätevedenpuhdistamoon ja Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen järjestetään rajatummin. Emme järjestä vierailuja juomavettä tuottaville vedenpuhdistuslaitoksille.

Lue huolella vierailuohjeet ennen vierailun pyytämistä. Rajoitukset ovat turvallisuusperusteisia.

Yleiset vierailujen varausta ja aikaa koskevat tiedot
1. Varaus on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen toivottua vierailupäivää.
2. Vierailuja järjestetään yleensä virka-ajan puitteissa, kello 8–16.
3. Tavanomaisen vierailun kesto on 1,5 tuntia.
4. Vierailuja järjestetään pääasiassa yleisimpien loma-aikojen ulkopuolella.

Vierailun hinta
Yritysten henkilökunnan koulutukseen liittyvistä vierailuista ja vierailijoille maksullisista vierailuista veloitetaan 500 euroa + alv. 24 % per ryhmä.

Vierailut ovat maksuttomia vesilaitoksille, kunnallisille ja valtiollisille toimijoille, järjestöille ja yhdistyksille sekä oppilaitoksille.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Viikinmäen ilmastusaltaan toinen puolisko, jonka pinnalla pyörteilee ilmakuplia. Allashallin läpi kulkeva keskikäytävä.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle järjestämme vierailuja HSY:n toiminta-alueen koululais- ja opiskelijaryhmille yläkoulun seitsemännestä luokasta ylöspäin. Myös viranomaisten, päättäjien, toimittajien ja yritysten on mahdollista vierailla meillä. Vierailuja ei järjestetä yksittäisille henkilöille.

Huomioitavaa vierailusta
• Opiskelijaryhmien mukana on oltava myös opettaja, joka lasketaan mukaan enimmäisryhmäkokoon. Opettaja on aina mukana koko vierailun ajan.
• Laitoksillamme ei ole mahdollista syödä omia eväitä. Siksi vierailu on ajoitettava siten, että oppilaat syövät lounaan koulussa.
• Jos haluatte vierailun aikana kahvituksen, ryhmänne vastaa kuluista itse. 

Turvallisuus
• Ryhmien maksimikoko opasta kohden on 25 henkilöä. Suuremmille ryhmille tarvitaan useampi opas.
• Turvallisuussyistä koululaisvierailuja järjestetään seitsemännestä luokasta alkaen. Ryhmien mukana ei voi tulla alakoululaisia tai alle 12-vuotiaita.
• Vierailukohde on teollinen laitos. Se ei valitettavasti ole esteetön. Vierailut eivät sovellu liikuntarajoitteisille.
• Emme suosittele vierailua raskaana oleville, hajuyliherkille tai henkilöille, joilla on immuunipuolustusta heikentävä sairaus.
• Vierailijoista kerätään nimilista ja heidän tulee todistaa vierailulla henkilöllisyytensä. Poikkeuksena tähän ovat ryhmät, joissa osallistujat ovat alaikäisiä (esim. 7.–9.-luokkalaiset).

Muuta
Huomioithan, että laitos puhdistaa jätevettä. Emme järjestä vierailuja juomavettä tuottaville vedenpuhdistuslaitoksille.

Sortti-asemat

Kuva sortti-asemalta.

Järjestämme Ruskeasannan ja Jorvaksen Sortti-asemilla vierailuja HSY:n toiminta-alueen koululais- ja opiskelijaryhmille viidennestä luokasta ylöspäin. Vierailuja järjestetään myös asukas- ja yhdistysryhmille sekä asiantuntijaryhmille.

Vierailu kestää noin tunnin ja sen aikana tutustutaan oppan johdolla lajitteluun ja aseman toimintaan: miten ja miksi jätteet lajitellaan eri lavoille ja miten niitä seuraavaksi hyödynnetään. Vierailu sopii erinomaisesti esimerkiksi kierrätystä käsittelevään opintojaksoon. 

Huomioitavaa vierailusta:

• Opiskelijaryhmien mukana on oltava myös opettaja, joka lasketaan mukaan enimmäisryhmäkokoon. Opettaja on aina mukana koko vierailun ajan.
• Ryhmien maksimikoko on 25 henkilöä, mutta suosittelemme, että lapsiryhmissä olisi maksimissaan 20 lasta.
• Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä.
• Jos mahdollista, kannattaa vierailu ajoittaa tiistai–torstai-välille klo 10–13, kun asema on hiljaisimmillaan.
• Emme järjestä vierailuja Kivikon ja Konalan Sortti-asemilla ruuhkaisuuden vuoksi.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus

Maisemakuva Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta.

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus on moderni kiertotalouskeskittymä, jossa sijaitsevat muun muassa biojätettä käsittelevä mädätys- ja kompostointilaitos sekä biokaasuvoimala, kaatopaikkakaasua hyödyntävä kaasuvoimala sekä jätteiden pienkuormia vastaanottava Sortti-asema. Myös jätevoimalan tuhkien ja kuonien käsittely onnistuu alueella. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa toimii HSY:n lisäksi useita yrityksiä, jotka hyödyntävät jätemateriaaleja ja alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan.

Tarjoamme mahdollisuuden opastettuun kierrokseen ekoteollisuuskeskuksessa arkisin asiantuntijaryhmille.

Huomioitavaa vierailusta
• Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä.
• Opastuksen kieleksi voit valita suomen tai englannin.
• Vierailuaika on arkisin klo 8–17.
• Vierailija järjestää itse kulkuneuvon, esimerkiksi linja-auton, jolla myös opastettu kierros tehdään.
• Ekoteollisuuskeskuksen alue on laaja ja turvallisuussyistä alueella ei voi liikkua jalkaisin.

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Jätevesiallas maanalaisessa luolassa.

Blominmäen jätevedenpuhdistamolla järjestämme vierailuja asiantuntijoille, viranomaisille, päättäjille, toimittajille, yrityksille ja alan opiskelijoille. Vierailuja ei järjestetä yksittäisille henkilöille. Vierailua pyydetään lomakkeen kautta.

Huomioitavaa vierailusta

• Jos haluatte vierailun aikana kahvituksen, ryhmänne vastaa kuluista itse.
• Laitos on esteetön.

Turvallisuus
• Ryhmien maksimikoko opasta kohden on 15 henkilöä. Suuremmille ryhmille tarvitaan useampi opas.
• Ryhmien mukana ei voi tulla alakoululaisia tai alle 12-vuotiaita.
• Emme suosittele vierailua raskaana oleville, hajuyliherkille tai henkilöille, joilla on immuunipuolustusta heikentävä sairaus.
• Vierailijoista kerätään nimilista ja heidän tulee todistaa vierailulla henkilöllisyytensä. Poikkeuksena tähän ovat ryhmät, joissa osallistujat ovat alaikäisiä (esim. 7.–9.-luokkalaiset).

Muuta
Huomioithan, että laitos puhdistaa jätevettä. Emme järjestä vierailuja juomavettä tuottaville vedenpuhdistuslaitoksille.