Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA)Aineisto sisältää postinumeroalueisiin summattua tietoa pääkaupunkiseudun asemakaavavarantotilanteesta eli tonttivarannosta. Tiedot on laskettu voimassa olevista asemakaavoista kerrosneliömetreinä (pohjautuu HSY:n laskemaan SeutuRAMAVA-aineistoon).Aineiston laskennassa on käytetty alueen kunnilta saatuja postinumeroalueita, jotka HSY on yhtenäistänyt koko pääkaupunkiseudun mittakaavaan.

Ominaisuustiedot

 • kunta = kunta
 • postinumero = postinumeron numero
 • nimi = postinumeron nimi
 • nimi_ru = postinumeron nimi ruotsiksi
 • kala = rakennusoikeus, kuntarekisteriin merkitty kerrosala. Ei sisällä kaavamääräyksiin mahdollisesti sisältyvää lisärakennusoikeutta.
 • karaas = käyttöönotettu asuinkerrosala (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan)
 • karamu = käyttöönotettu muu kuin asuinkerrosala (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan)
 • karayht = käyttöönotettu kerrosala yhteensä (sisältää rakenteilla olevan kerrosalan)
 • laskvar_ak = laskennallinen kerrostalovaranto
 • laskvar_ap = laskennallinen pientalovaranto
 • laskvar_k = laskennallinen liike- ja toimistotilavaranto
 • laskvar_t = laskennallinen teollisuus- ja varastotilavaranto
 • laskvar_y = laskennallinen julkisen rakentamisen varanto
 • laskvar_nn = laskennallinen muu kuin yllä mainittujen käyttötarkoitusten varanto
 • laskvar_yh = laskennallinen varanto yhteensä
 • rakeraas = rakenteilla oleva asuinkerrosala
 • rakeramu = rakenteilla oleva muu kuin asuinkerrosala
 • rakerayht = rakenteilla oleva kerrosala yhteensä
 • rekpvm = rekisteritilanteen päivämäärä, poikkileikkauksen ajankohta

Aineistossa on mukana kaikki pääkaupunkiseudun postinumeroalueet, mutta mikäli tietoa ei ole varsinaisessa SeutuRAMAVA-kortteliaineistossa (jonka pohjalta tiedot on summattu postinumeroalueisiin), niin se on kirjattu tiedostoon sanoilla ”ei tietoa”. Korttelitasoinen tonttivarantoaineisto on myös avointa dataa ja se on ladattavissa paikkatietomuodossa.

Tunnusluvut ovat yhdenmukaiset korttelitasoisen aineiston lisäksi myös varsinaisen SeutuRAMAVA-aineiston kanssa, joka on kaavayksikkötasoista. Kaavayksikkötasoinen tieto ei ole avointa dataa.

Aineistot tuotetaan kaavayksikkötasoisen SeutuRAMAVA-aineiston lukujen perusteella kahdesti vuodessa, ja aineisto on yhden päivän poikkileikkaustilanne. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

Varantoluku tuotetaan vähentämällä käyttöönotettu kerrosala rakennusoikeudesta. Laskennallinen varanto sisältää tulkintaa. Mikäli asumiseen tai muuhun kuin työpaikkarakentamiseen osoitetulla kaavayksiköllä on alle 100 kerrosneliömetriä, ei yksiköllä katsota olevan käyttämätöntä rakennusoikeutta eli varantoa jäljellä lainkaan. Mikäli työpaikkarakentamiseen tai keskustatoimintoihin osoitetulla kaavayksiköllä jäljellä oleva varanto on alle 400 kerrosneliömetriä, ei yksiköllä katsota olevan käyttämätöntä rakennusoikeutta eli varantoa jäljellä lainkaan.

Lisäksi rakentamisasteen ollessa kaavayksiköllä alle 20 %, lasketaan yksiköllä jäljellä oleva rakennusoikeus yhtä suureksi kuin yksikölle kaavassa osoitettu kerrosala (käyttöön otettu kerrosala tulkitaan purettavaksi). Laskennallisen varannon tulkintasäännöistä on sovittu HSY:n ja pääkaupunkiseudun kuntien kesken.

Aineiston lähdeviitteen voi esittää muodossa © HSY ja pääkaupunkiseudun kunnat 20xx.

Katso myös paikkatietomuotoiset aineistot:

Lataa aineisto

Lisätiedot

Julkaistu: 11.12.2020
Päivitetty: 23.05.2023
Päivitystiheys: 2 kertaa vuodessa
Kategoriat: Rakennettu ympäristö ja maankäyttö
Avainsanat: rakennusoikeus tonttivaranto rakennusmaavaranto kaavoitus asemakaavoitus postinumeroalueet
Aikasarja alkaa: 2020
Aikasarjan tarkkuus: puoli vuotta