Veden laatu kiinteistöllä

Vettä kaadetaan lasisesta kannusta lasiin. Taustalla on nainen ja lapsi.

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia, että veden hyvä laatu säilyy myös kiinteistön vesijärjestelmässä. Veden käyttäjä voi varmistaa veden laadun omalta osaltaan juoksuttamalla vettä tarvittaessa.

Veden juoksuttaminen

Juoksuta vettä, jos vesi on seissyt vesijohdoissa useita tunteja.

  • Kiinteistöjen metallisista vesijohdoista ja hanoista voi liueta veteen nikkeliä, lyijyä ja kuparia. Myös uusista vesikalusteista voi liueta metalleja. Veden juoksuttaminen poistaa mahdolliset haitalliset metallipitoisuudet.
  • Kylmänkin veden laatu voi heikentyä sen seisoessa pitkään kiinteistön vesijohdoissa. Veden hajun tai maun muuttuminen ummehtuneeksi kertoo heikentyneestä laadusta. Seisonut vesi on hyvä juoksuttaa pois.

Juomiseen ja ruuanlaittoon käytettävän veden on oltava kylmää. Vesi on otettava hanasta vasta, kun se on viileää ja lämpötila on tasaantunut. Jos juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä huoltoyhtiöön tai isännöitsijään, joka tutkii, millaisena vesi tulee taloon.

Pitkä poissaolo kiinteistöltä

Veden laatu on erityisen tärkeää huomioida pitkän poissaolon jälkeen, esimerkiksi lomalta palattaessa. Käyttämättä tai vähällä käytöllä olleiden rakennusten tai tilojen käyttöönoton yhteydessä on tärkeää huomioida seuraavat toimenpiteet:

  • Tyhjennä kiinteistöjen omat vesisäiliöt ja täytä ne uudelleen. Kuumenna lämminvesivaraajan vesi vähintään 60 asteeseen ennen muita toimenpiteitä.
  • Juoksuta kaikista vesipisteistä sekä kylmää että lämmintä vettä vähintään 2 minuutin ajan. Lämpimän veden pitää saavuttaa vähintään 50 asteen, mieluiten yli 55 asteen lämpötila.
  • Jotta kiinteistön koko vesijohto tulee huuhdeltua, aloita juoksutus vesimittaria lähimmästä hanasta ja etene siitä järjestelmällisesti kauimpaan hanaan.
  • Jatka juoksutusta, kunnes mahdollinen ummehtunut haju tai havaittava väri poistuu ja vesi kirkastuu.
  • Kylmävesijärjestelmässä lämpötilan tasaantumisen ja viilenemisen voit tuntea sormella.
  • Tarkista, että kiinteistön vesimittarin sulkuventtiili ei ole alkanut vuotaa. Varmista kiinteistön omien vedenkäsittelylaitteiden toiminta kuten WC-pytyn vuotaminen.

Tilojen uudelleen käyttöönoton yhteydessä riittävän kuumasta (vähintään 55 °C) ja riittävän kylmästä (alle 20 °C) vedestä huolehtiminen on erityisen tärkeää Legionella-bakteerin mahdollisesti aiheuttaman vaaran minimoimiseksi.

Ympäristössä yleisesti pieninä määrinä esiintyviä Legionella-bakteereja voi päätyä (pieniä määriä) myös vesijärjestelmiin - jos vesi seisoo pitkään lämpimissä, bakteerien lisääntymiselle sopivissa olosuhteissa, bakteerien pitoisuus voi kasvaa terveydelle haitalliseksi. Suihkujen suihkupäiden poistaminen juoksutuksen ajaksi vähentää aerosolien muodostumista, jolloin myös Legionella-bakteerien mahdollisesti aiheuttama vaara pienenee.