Sprinkleriliittymien tilaukset

Sprinklerilaitteiston liittäminen HSY:n verkostoon vaatii liitoskohtalausunnon.

Tilaa sprinkleriliitosta varten oma liitoskohtalausunto liittymisportaalista. Lisää tilauksen liitteeksi Vesisammutuslaitteiston tekniset tiedot -lomake sekä asemapiirustus tai johtokartta, josta selviää suunniteltu liitoskohta verkostoon.

Annamme lausunnon sprinklerilaitteiston liittämisestä verkoston kapasiteettitarkastelun perusteella. Voimme periä liittyjältä maksun kapasiteettitarkastelusta. Lausunnossa määritetään toimitusvesimäärä ja sitä vastaava minimipainetaso (toimituspainetaso liitospisteessä) sekä mahdolliset liittymisen erityisehdot.

Toimitusvesimäärä ja painetaso voivat olla pienemmät kuin sprinklerilaitteisto vaatii. Laitteisto on suunniteltava siten, ettei sen vedenotto HSY:n verkostosta missään tilanteessa ylitä määrittämäämme toimitusvesimäärää.

Määritämme sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liittämiskohdan liittyjän suunnitelmat huomioiden. Jos laitteisto on mahdollista liittää verkostoon, toimitamme liittyjälle liitoskohtalausunnon, josta käy ilmi hyväksymämme liitoskohta ja mahdolliset liittymisen erityisehdot.

Toimita sprinklerin syöttövesijohdon asemapiirros HSY:lle liittymisportaalin kautta. Piirroksesta on käytävä ilmi liitettävän putken koko.

Sopimus sprinklerilaitteiston liittämisestä ja käytöstä voidaan tehdä, kun rakennuslupa on voimassa ja kun olemme hyväksyneet liittymishakemuksen ja antaneet liitoskohtalausunnon.

Kun sopimus on allekirjoitettu, tilaa liitostyö liittymisportaalistamme. Kun olet tehnyt liitostyötilauksen, putkimestari ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi liitostyöajan.