Sprinkleriliittymien tilaukset

Sprinklerilaitteiston liittäminen HSY:n verkostoon vaatii liitoskohtalausunnon.

Tilaa sprinkleriliitosta varten oma liitoskohtalausunto liittymisportaalista. Lisää tilauksen liitteeksi Vesisammutuslaitteiston tekniset tiedot -lomake sekä asemapiirustus tai johtokartta, josta selviää suunniteltu liitoskohta verkostoon.

Annamme lausunnon sprinklerilaitteiston liittämisestä verkoston kapasiteettitarkastelun perusteella. Lausunnossa määritetään toimitusvesimäärä ja sitä vastaava minimipainetaso (toimituspainetaso liitospisteessä) sekä mahdolliset liittymisen erityisehdot. Lisäksi lausunnossa osoitetaan sprinklerilaitteiston syöttövesijohdon liitoskohta. Määritämme liitoskohdan liittyjän suunnitelmat huomioiden. 

Toimitusvesimäärä ja painetaso voivat olla pienemmät kuin sprinklerilaitteisto vaatii. Laitteisto on suunniteltava siten, ettei sen vedenotto HSY:n verkostosta missään tilanteessa ylitä määrittämäämme toimitusvesimäärää.

Toimita sprinklerin syöttövesijohdon asemapiirros HSY:lle liittymisportaalin kautta. Piirroksesta on käytävä ilmi liitettävän putken koko.

Sopimus sprinklerilaitteiston liittämisestä ja käytöstä voidaan tehdä, kun rakennuslupa on voimassa ja olemme hyväksyneet liittymishakemuksen ja antaneet liitoskohtalausunnon.

Kun sopimus on allekirjoitettu, tilaa liitostyö liittymisportaalistamme. Kun olet tehnyt liitostyötilauksen, putkimestari ottaa sinuun yhteyttä ja sopii kanssasi liitostyöajan.