Blandavfall

Kaffekanna av glass, bjöja och trasig strumpa är blandavfall.

Blandavfall är blandat icke-återvinningsbart slutavfall. Bland annat farligt avfall och allt som lämpar sig för returråvara har sorterats bort från blandavfallet. Från blandavfall produceras fjärrvärme och el på avfallskraftverket i Vanda.

Vad får man lägga i blandavfallet?

 • hygienprodukter som engångsblöjor, mensskydd, bomullspinnar
 • smutsiga livsmedelsförpackningar
 • trasiga skor, bälten, väskor
 • läder, konstläder och gummi
 • trasiga kläder såsom underkläder, strumpor, strumpbyxor
 • dynor, täcken
 • mjuka leksaker, sällskapsdjurs bäddar
 • plastföremål som inte lämpar sig för återvinning, såsom styrox, PVC och skumplast Se sorteringsanvisning för plast
 • dricksglas och värmebeständiga glasbehållare
 • speglar, glasskärvor från fönster
 • porslin och keramik
 • dammsugarpåsar
 • glöd- och halogenlampor samt säkringar
 • matolja i en tätt tillsluten plastflaska
 • aska och cigarettfimpar.

Vad får man inte lägga i blandavfallet?

 • Farligt avfall
 • Elapparater
 • (Stora) metallföremål
 • Stora mängder icke-brännbart avfall eller stora icke-brännbara föremål > för till en Sortti-station 
 • Återvinningsbart material med egen insamling, t.ex.
  • bioavfall
  • kartong- och pappförpackningar
  • glasflaskor och -burkar
  • metall
  • plastförpackningar
  • papper

Framför allt stora metallföremål kan orsaka skador på avfallskraftverket. Egen avgiftsfri insamling finns också för elapparater och farligt avfall.

Var lägger jag icke-brännbart material?

Även om blandavfallet förbränns till energi, kan du också sortera i blandavfallet små mängder av icke-brännbart material som keramik och porslin, kattsand, glasbehållare och spegelskärvor. Det finns ingen återvinningsmöjlighet för dem. De brinner inte och producerar inte energi men avfallskraftverket kan klara av små mängder.

Stora mängder eller stora föremål av icke-brännbart material, såsom stenmaterial eller sanitetsporslin: se sorteringsanvisningar för byggavfall.

Sortera allt återvinningsbart material som glasflaskor och -burkar samt metaller i egna insamlingskärl.

Vad används blandavfall till?

Vi transporterar blandavfall till Vantaan Energias avfallskraftverk.

I mottagningshallen tömmer sopbilarna innehållet i en stor bunker. Avfallet sorteras inte längre vid kraftverket. Gripskopan tar blandavfall från bunkern för förbränning i lämpliga partier. Förbränningsenergin återvinns och rökgaserna rengörs. Som resultat fås fjärrvärme och el.

Efter förbränningen blir det kvar s.k. slagg från icke-brännbart material. Vi förbehandlar slaggen på ekoindustriella centret i Kärringmossen och använder den t.ex. inom markbyggande.