Metall

Metallförpackningar och föremål på väg till insamlingen av metallskrot.

Små metallföremål består huvudsakligen av metallförpackningar såsom konservburkar och aluminiumformar. Större metallföremål hör till insamlingen av metallskrot. I fastighetens metallinsamlingskärl och i Rinki-ekopunkten kan du endast lägga små metallföremål som ryms i insamlingskärlet.

 

Hör ditt avfall till metallinsamlingen?

 1. 1

  Se om du hittar svaret i Avfallsguiden!

 2. 2

  Bedöm visuellt om mer än hälften av avfallet är metall. Om det är det, så hör det till metallinsamlingen.

 3. 3

  Se till att avfallet inte består av en elapparat eller innehåller farligt avfall.

 4. 4

  Du kan prova att skrynkla ett tunt material: Om avfallet lätt spricker och det kan pressas ihop till en boll så att den inte öppnar sig igen, så består det troligtvis främst av metall.

 5. 5

  Se om avfallet ryms i ditt husbolags metallinsamlingskärl eller in genom öppningen av Rinki-ekopunktens insamlingskärl för små metallföremål (ca 20 cm). Om det inte ryms, så är det metallskrot som du kan föra till Sortti-stationen eller till våra cirkulerande insamlingsbilar gratis.

 

metaller_7782.jpg

 

Vad kan du sätta i fastigheternas insamling av små metallföremål?

 • konserv- och dryckesburkar 
 • aluminiumformar och -folie 
 • metallock och -korkar
 • metallskal från värmeljus 
 • tomma och torra målarburkar 
 • tomma aerosolburkar (som inte skvalpar eller väser) 
 • små metallföremål som ryms i insamlingskärlet.

Vad kan du sätta i Sortti-stationernas eller insamlingsbilarnas insamling av metallskrot?

 • cyklar
 • plåt och takrännor
 • metalldelar från möbler
 • metallrör och -kablar
 • vedeldade bastuugnar
 • maskiner och apparater av metall (bränslen och oljor ska avlägsnas)
 • rena och öppna metalltunnor.

Kom också ihåg

 • Skölj metallförpackningar som innehållit livsmedel med kallt vatten för att avlägsna rester.
 • Returnera pantförsedda metallburkar till butiken eller Alko.
Huvudstadsregionens återvinningscentral tar emot cyklar oavsett skick för renovering och reservdelar.

Vad får du inte sätta i metallinsamlingen?

 • plast- och kaffepåsar
 • farligt avfall såsom
  • ackumulatorer
  • batterier
  • aerosol- och målarburkar som inte är helt tomma
 • elapparater såsom
  • tvättmaskiner
  • elspisar
  • kylutrustning
  • tv-apparater
  • ADB-utrustning.

Vart kan du föra små metallföremål?

 • I fastighetens metallinsamlingskärl
 • Till Rinki-ekopunkten
 • Returnera pantförsedda metallburkar till butiken eller Alko.

Skydda dina händer när du hanterar vassa föremål. Det lönar sig att förpacka vassa metallföremål inuti annat metallavfall, till exempel i en burk eller i folie.

Var kan du föra metallskrot?

Vad händer med metallen?

Avfallprocessdiagram_2800px_metall.jpg

Metall kan återvinnas praktiskt taget i all oändlighet! Metallindustrin använder återvunnen metall som råvara vid tillverkningen av nya metallprodukter. Ungefär hälften av de råvaror som används vid tillverkningen av nya metallprodukter kommer via återvinning.

I metallåtervinningsprocessen krossas och tvättas de, och eventuella andra material avlägsnas från metallen. Olika metaller skiljs åt på grundval av bl.a. magnetism, densitet och elektrisk ledningsförmåga. Den bearbetade råvaran levereras till metallindustrin i Finland och utomlands för användning vid tillverkning av nya metallprodukter. Förutom nya metallförpackningar används återvunnen metall för att tillverka spadar, cyklar och bildelar.