Farligt avfall

Farligt avfall (tidigare kallat problemavfall) är ett ämne eller ett föremål som tagits ur bruk och som kan utgöra en särskild fara eller orsaka skada för hälsan eller miljön. Det är mycket viktigt att farligt avfall inte sätts i blandavfallet eller avloppet, utan att det förs till den separata insamlingen som är avsedd för det.

 

Vi skickar farligt avfall för korrekt behandling. När avfallets återvinningsbara material har tagits till vara, bortskaffas det farliga ämnet. Till exempel batterier och ackumulatorer ger råmaterial för metallindustrin, men batterisyran måste neutraliseras. 

Sprängämnen, raketer, ammunition och vapen: Till den plats som polisen utpekat. Nödraketer kan vanligtvis returneras till de butiker som säljer dem. Vänligen kontakta den lokala polisen i förväg.

Hemmens medicinavfall, nålar och sprutor: Tas emot på apotek. Av säkerhetsskäl tar vi inte emot detta farliga avfall på andra mottagningsplatser för farligt avfall. Medicinavfall tas emot på alla apotek i området. Mer detaljerade sorteringsanvisningar finns i broschyren.

 

farligtavfall-9161_18992__ppt.jpg

Exempel på farligt avfall

 • energisparlampor och andra lysrör  
 • batterier 
 • läkemedel, nålar och sprutor
 • ackumulatorer 
 • spilloljor, oljefilter och annat oljigt avfall  
 • lösningsmedel som terpentin, thinner, aceton, bensin, brännolja och tvättmedel som innehåller lösningsmedel   
 • flytande målfärger, lim och lack
 • vatten från rengöring av målarverktyg
 • tryckförpackningar, såsom aerosolbehållare (skvalpar eller väser) 
 • tryckimpregnerat trä (avgiftsbelagd mottagning)
 • träskydds- och impregneringsmedel
 • asbest (avgiftsbelagd mottagning)
 • basiska tvätt- och rengöringsmedel
 • bekämpnings- och desinfektionsmedel 
 • starka syror såsom svavelsyra  
 • brandsläckare och gasflaskor  
 • gammalnyårstenn (EU har fr.o.m. den 1 mars 2018 förbjudit försäljning av tenn som innehåller bly) 
 • febertermometrar som innehåller kvicksilver 

Sorteringsproblem? Titta i avfallsguiden! Skriv till exempel olja eller målarfärg som sökord, så berättar guiden hur du sorterar avfallet.

Jäteopas

Märken om farligt avfall

Produkter som innehåller farliga kemikalier är ofta märkta med varningsmärken om farliga egenskaper. En produkt märkt med ett varningsmärke är alltid farligt avfall. 

Märken som beskriver farligt avfall såsom frätande, akut toxicitet, gas under tryck


Du behöver inte sortera dessa i farligt avfall

 • tom eller fullständigt torkad limburk > blandavfall  
 • tom burk eller burk där målarfärgen helt har torkat> metallinsamling 
 • fullständigt tom tryckförpackning, som inte skvalpar eller väser > metallinsamling 
 • halogen- och glödlampa > blandavfall 
 • LED-lampa > EE-insamling 
 • cigarettfimp > blandavfall​
 • matlagningsfetter > bio- eller blandavfall eller stora mängder som separat insamling 
 • brandvarnare  > EE-insamlingen

Så här hanterar du farligt avfall

1

Håll farligt avfall skilt från annat avfall.

2

Blanda inte ihop olika typer av farligt avfall. 

3

Förvara helst farligt avfall i dess ursprungliga förpackningar eller markera förpackningarna klart. 

4

Se till att förpackningarna är täta och att de inte går sönder under transporten.  

Detta farliga avfall kräver din speciella uppmärksamhet

 • Gasflaskor och stora mängder farligt avfall: för dem till en Sortti-station eller till Stensböle mottagningsstation för farligt avfall.
 • Tunnor och stora behållare av farligt avfall: för dem till Stensböle mottagningsstation för farligt avfall.
 • Bensin: för den till insamlingen i en intakt kanister. Om du vill ha kanistern tillbaka, är detta endast möjligt vid Stensböle mottagningsstation för farligt avfall (öppen vardagar 7–16).
 • Spilloljor: häll i en oljetunna eller en kubikmetersbehållare på mottagningsstationen. Lämna även oljebehållaren i sitt eget insamlingskärl. Inga andra ämnen får finnas i oljan, exempelvis bensin, eftersom detta förhindrar att oljan återvinns.
 • Målarfärger: för också tvättvätska (tvättmedel, lösningsmedel) från rengöringen av målarutrustningen till insamlingen av farligt avfall. Häll inte tvättvatten i avloppet. Läs mer.

Vad händer med det insamlade farliga avfallet?

​Vi för det farliga avfallet från insamlingsplatserna till behandling där det görs ofarligt för både människor och miljön. 

​​R​åmaterial som kan återvinnas, tas till vara i behandlingen och återanvänds. Genom att till exempel återvinna batterier och små ackumulatorer ser du till att de farliga och skadliga ämnena i dem behandlas och att materialen utnyttjas för metallindustrins behov.​