Elapparater

En man och en kvinna vid insamlingsplatsen för små elektriska apparater.

El- och elektronikskrot (EE) omfattas av avlagda apparater som behöver elektrisk ström, ackumulator, batteri, eller solenergi för att fungera. Alla lampor förutom glödlampor och halogenlampor är också elapparater.

 

Erbjud den fungerande apparaten till företag som säljer begagnad utrustning eller till en loppmarknad. När du köper en ny apparat i butiken, erbjud alltid den gamla i utbyte. Huvudstadsregionens Återvinningscentral tar emot el- och elektronisk utrustning i varierande skick.

Elektronikskrot är bl.a. avlagda

 • hushållsapparater
 • lampor
 • hemelektronik
 • digitala mätare
 • elverktyg
 • bevaknings- och övervakningsutrustning
 • utrustning för styrning av uppvärmning
 • leksaker som drivs eller laddas med el eller batteri
 • datorer
 • telefoner
 • lampor och ljussatser (förutom glödlampor och halogenlampor som är blandavfall)

Vid Sortti-stationerna ska lysrör och kompaktlysrör (energisparlampor) sorteras till insamlingsstället för farligt avfall på grund av risken för att de går sönder. De kan också returneras till mottagningsplatser för farligt avfall.

I insamlingen av elapparater får du inte sätta

 • förbränningsmotorer > metallskrot
 • glöd- och halogenlampor > blandavfall

Elapparater får inte sättas i blandavfallet. Lämna dem inte heller i fastighetens avfallsrum.

Vart ska jag föra elskrot?

Insamlingen och återvinningen av elapparater baserar sig på producentansvar. Invånarna kan returnera allt el- och elektronikskrot till det nationella nätverket av EE-insamlingsplatser, t.ex till Sortti-stationerna. Återlämningen är avgiftsfri.

Du kan returnera enskilda, små elapparater (under 25 cm) och energisparlampor till större butiker som säljer dem (vitvarubutiker, varuhus) utan skyldighet att köpa en ny produkt. Butiker tar också emot en stor apparat när du köper en ny liknande enhet.

Den avgiftsfria mottagningen omfattar inte endast demonterade apparaters plastskal eller specialapparater avsedda för professionellt bruk (s.k. företagsprodukter).

För stora mängder stora (> 50 cm) elapparater till mottagningspunkten för företag. Kontakta mottagningspunkten före inlämningen. Du hittar de nationella mottagningspunkterna på sidan kierratys.info.

Vad gör man av elavfallet?

Elskrot samlas in separat för att kunna återvinna de material som finns i apparaterna. Samtidigt tar man tillvara skadliga ämnen såsom bly och kvicksilver från apparaterna. Apparaterna krossas och upp till 99 % av materialen återanvänds som råvaror inom industrin.

Återvinningen av elapparater sköts av producentsamhällen som består av apparaternas tillverkare och importörer.