Byggavfall

En man och en kvinna bär bort gamla brädor och listor.

Byggavfall är avfall som uppstår vid byggande, rivning och renovering.

Mottagningsplatser för byggavfall

Små lass (släpvagns- och paketbilslass) till Sortti-stationerna. Sortera avfallet på insamlingsflaken, se sorteringsanvisningar nedan. Endast Käringmossens Sortti-station tar emot asbest. Lastbilslassen till Käringmossens ekoindustricentral Se sorteringsanvisningar och priser.

Sortera och leverera farligt avfall till en separat insamling.

Behandlingsanvisningar och insamlingsplatserna för farligt avfall

Sorterat trä-, metall- och energiavfall från företag, samt byggavfallslass som ska sorteras tas också emot av andra avfallsaktörer.

Sortera följande byggavfall separat