Avfallskärl och annan avfallsinsamlingsutrustning

Sopbilen tömmer avfallskärl.

Antalet avfallskärl som krävs beror på fastighetens storlek, befolkningsstrukturen och antalet avfallsinsamlingspunkter.

HSY avfallskärl används för avfallsinsamling, exklusive djupuppsamlingscontainrar och avfallskomprimatorer. I fortsättningen behöver fastighetens innehavare inte skaffa ett eget nytt handflyttat avfallskärl när det gamla går sönder eller kommer till slutet av sin livscykel, och de ersätts med HSY avfallskärl.

Beställ service och avfallskärl för fastigheten från vår e-tjänst

Elektronisk transaktionstjänst

För avfallsinsamling kan man använda 

  • Avfallskärl på mellan 140 och 660 liter som kan flyttas manuellt och lämpar sig för maskinell lastning, kartong kan också samlas in i kärl på 790 liter.
  • Avfallskärl med lock som är lämpliga för front-, bak- eller kranlastning. Storleken på djupbehållare varierar från några hundra liter upp till fem kubik.
  • Avfallspressbehållare.
  • Vi använder inte rullpallar för insamling av kartongförpackningar (papp)

Vid insamlingen av bioavfall får man använda avfallskärl med lock på högst 240 liter som är lämpliga för maskinell tömning. Vid insamlingen av bioavfall i anstalter får man använda kärl på högst 140 liter.

Vägledande dimensioner av de vanligaste avfallskärlen

Måtten varierar något beroende på kärlets tillverkare.

​Nominell storlek

​Bredd

​Djup

​Höjd

​140 l

​510

560​

​1080

​​240 l

​600

​720

​1100

​360-370 l

​700

​850

​1100

​660 l

​1250

​850

​​1250

Fastigheter med 1–4 bostäder

Insamling av blandavfall är obligatoriskt och insamling av bioavfall blir obligatoriskt under åren 2023-24. Kompostering är ett alternativ till separat insamling av bioavfall. Om du vill kan du också beställa kärl för andra avfallsslag om din lägenhet är belägen på sopbilarnas tömningsrutter. Du kan också ingå ett samanvändningsavtal för avfallskärlen med din granne. Ett samanvändningsavtal kan ingås för alla eller endast vissa avfallsslag.

Vi uppmuntrar också till att använda Rinki-ekopunkterna.

Om du vill kan du registrera din fastighet på 1-4 lägenheter till väntelistan, så får du flerfackskärlen för förpackningar när det är möjligt i ditt bostadsområde. 
 
 
Observera, att fastigheter på 5-9 bostäder kan beställa tjänsten utan väntelista.

Fastigheter med 5–9 bostäder

astiatilavuudet_ruotsi_3kpl (1).jpg

  • Storleken på blandavfallskärlen är 140–660 liter.
  • Flerfackskärlet för förpackningar är på ca 660 liter och har egna fack för små metallföremål, förpackningsglas, plast och kartong.
  • Bioavfallskärlet är på antingen 140 eller 240 liter.
  • Observera ett möjligt pappersinsamlingskärl.

Vi tömmer flerfackskärlet och bioavfallskärlet en gång i veckan eller varannan vecka beroende på den mängd avfall som ansamlas i husbolaget. Om husbolaget vill ha egna kärl för alla avfallsslag är detta möjligt. Fastigheter med mer än fem bostäder kan vid önskemål beställa ett 660 liters plastförpackningskärl. Kärl som är mindre än så fylls för snabbt och orsakar därför utmaningar vid tömning.

Fastigheter med minst 10 bostäder

Stora bostadsbolag med minst 10 bostäder samlar redan in blandavfall, bioavfall, kartong, förpackningsglas samt små metall- och plastförpackningar i egna kärl.

astia-tilavuudet_yli10_matala_ruotsi.jpg

Försök med en kompostbehållare som vid behov kan tömmas i en avfallsbil

Vi testar just nu en ny typ av hjulförsedd kompostbehållare som vid behov kan tömmas i en bioavfallsbil. Försöket pågår i ungefär ett år och 135 småhus deltar i det. I försöket undersöker vi funktionaliteten hos en kompostbehållare som kan tömmas i en avfallsbil som ett alternativ för insamling av bioavfall i små egnahemshushåll som inte har behov av all uppstående kompost i sin trädgård. Användning av en kompostbehållare minskar den boendes kostnader och miljökonsekvenserna av tömningen av avfallskärl.

Övervaka mängden avfall som ansamlas

Det lönar sig att övervaka mängden avfall som ansamlas i ett husbolag. Sortering och återvinning av avfall minskar blandavfallet. Om tömningsfrekvensen, antalet kärl eller kärlens storlek inte är lämpliga, kan dessa ändras senare när de boende aktivt sorterar sitt avfall.

Du kan göra ändringar i avfallshanteringstjänsten

Vänligen kom ihåg att övervaka påfyllningen av de nya avfallskärlen. Vid behov kan du göra ändringar i din avfallshanteringstjänst om du märker att de nya avfallskärlen är i fel storlek eller att tömningsrytmen inte är lämplig.

Gör ändringar och kontrollera den följande tömningsdagen av avfallskärlen via vår elektroniska kundtjänst.

Tack för att du sorterar!