Avfallskärl och annan avfallsinsamlingsutrustning

Förutsättningen för en fungerande avfallshantering är att fastigheten har en tillräcklig mängd avfallsinsamlingsutrustning som lämpar sig för det insamlingssystem och den maskinella tömningen som används i området. Utgångspunkten är föreskrifterna om avfallshantering och fastighetens individuella behov vid avfallsinsamling. Antalet avfallskärl som krävs beror på fastighetens storlek, befolkningsstrukturen och antalet avfallsinsamlingspunkter.

Avfallsinsamlingen skall ordnas med avfallsinsamlingsutrustning som godkänts i föreskrifterna om avfallshantering. I föreskrifterna om avfallshantering definieras också vilka avfallsslag som bör samlas in i fastigheten.

Föreskrifter om avfallshantering

För avfallsinsamling kan man använda 

  • Avfallskärl på mellan 140 och 660 liter som kan flyttas manuellt och lämpar sig för maskinell lastning, kartong kan också samlas in i kärl på 790 liter.
  • Avfallskärl med lock som är lämpliga för front-, bak- eller kranlastning. Storleken på djupbehållare varierar från några hundra liter upp till fem kubik.
  • Avfallspressbehållare.
  • Vi använder inte rullpallar för insamling av kartongförpackningar (papp)

Vid insamlingen av bioavfall får man använda avfallskärl med lock på högst 240 liter som är lämpliga för maskinell tömning. Vid insamlingen av bioavfall i anstalter får man använda kärl på högst 140 liter.

Hyr avfallskärl som kan flyttas manuellt från oss

Vägledande dimensioner av de vanligaste avfallskärlen

Måtten varierar något beroende på kärlets tillverkare.

​Nominell storlek

​Bredd

​Djup

​Höjd

​140 l

​510

560​

​1080

​​240 l

​600

​720

​1100

​360-370 l

​700

​850

​1100

​660 l

​1250

​850

​​1250

 

Avfallskärlens färger

Insamlingskärlens färg definieras i föreskrifterna om avfallshanteringen. Om man använder ett kärl med en annan färg, skall kärlets avsedda användning anges på locket eller framväggen med en textdekal som har den färg som insamlingsutrustningen av ifrågavarande avfallsslag har.

Föreskrifter om avfallshantering

Service och underhåll av avfallsinsamlingsutrustningen 

Vi rekommenderar att avfallsinsamlingsutrustningen underhålls regelbundet. Underhållet förhindrar skador och skadedjur från att söka sig till avfallspunkterna. Insamlingsutrustningens ägare ska ta hand om servicen och underhållet av kärlet. Ärenden som rör inköp, underhåll och förnyelse av djupbehållare hör till fastigheten. I hyran för ett kärl som hyrts av oss ingår service och underhåll. ​​​

Avfallskärlens hyresavgifter finns i prislistan