Avfall och återvinning

Vi erbjuder avfallshanteringstjänster till invånare samt till kommunernas administration och serviceverksamhet i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Vi främjar cirkulär ekonomi och vårt mål är en allt mer effektiv återvinning av avfall.

Avfall och återvinning

Vi erbjuder avfallshanteringstjänster till invånare samt till kommunernas administration och serviceverksamhet i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Vi främjar cirkulär ekonomi och vårt mål är en allt mer effektiv återvinning av avfall.

Aktuellt just nu

Avfallstjänster för fastigheter

Fastighetens egna avfallsrum betjänar vid återvinningen av flera avfall. Vi sköter också om tömningar av slamtankar i bostadsfastigheter. Våra kunder är alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt, samt andra aktörer som omfattas av vår avfallshantering.

Fastighetens avfallskärl

Ju större bostadsfastighet desto större är möjligheterna att sortera hemavfallet i ett eget avfallsrum. Vi erbjuder både bostadsfastigheter och fritidsbostäder olika tjänster för att hantera avfallshanteringen.

Sortti-tjänster

Våra Sortti-återvinningstjänster hjälper dig när det inte finns passande avfallskärl i husets avfallsrum eller i Rinki-ekopunkten eller om avfallet är för stort för att få plats i kärlen. Vi ser till att allt möjligt material återvinns och att något nytt eller användbart alltid skapas av det. Vi återvinner tillsammans!

Ge skräpet ett nytt liv – tack för att du sorterar!

Sortering och minskning av avfall är en miljögärning. Genom att sortera ger du skräpet ett nytt liv, eftersom man gör nya produkter av sorterat avfall. På så sätt minskar du mängden blandavfall och håller värdefulla naturresurser i omlopp.

Sorteringsproblem? Avfallsguiden hjälper

Sök sorteringsanvisningar med skräpets namn

På bilden finns kaffepannan och stekpannan som  är trasiga, samt tvättmedelsflaskan som är utan kork.
På bilden finns kaffepannan och stekpannan som  är trasiga, samt tvättmedelsflaskan som är utan kork.

Sorteringsproblem? Avfallsguiden hjälper

Sök sorteringsanvisningar med skräpets namn

Miljöfostran och -utbildning

Avfallshantering som en del av cirkulär ekonomi

Endast sorterat avfall kan utnyttjas i återvinningen och som returråvara. Som konsument kan du själv påverka hur mycket avfall som genereras. Genomtänkta inköp, reparation, restaurering och återvinning är alla goda gärningar med vilka vi kan främja den cirkulära ekonomin och en hållbar utveckling.