Avfall och återvinning

Vi erbjuder avfallshanteringstjänster till invånare samt till kommunernas administration och serviceverksamhet i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Vi främjar cirkulär ekonomi och vårt mål är en allt mer effektiv återvinning av avfall.

Avfall och återvinning

Vi erbjuder avfallshanteringstjänster till invånare samt till kommunernas administration och serviceverksamhet i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Vi främjar cirkulär ekonomi och vårt mål är en allt mer effektiv återvinning av avfall.

Insamlingsrunda för farligt avfall

I september–oktober 2022 ordnar vi en insamlingsrunda för farligt avfall i Helsingfors stadskärna samt södra och västra Esbo. Vi testar en tjänst där en insamlingsbil cirkulerar på områden där det för tillfället inte finns insamlingsplatser för farligt avfall. Servicetestet är avsedd för hushållskunder.
 
Se insamlingsställena och tidtabellerna:
Insamlingsrunda för farligt avfall I Helsingfors och Esbo 5.9.–10.10.2022 Sorteringsanvisning för farligt avfall

Ge skräpet ett nytt liv – tack för att du sorterar!

Sortering och minskning av avfall är en miljögärning. Genom att sortera ger du skräpet ett nytt liv, eftersom man gör nya produkter av sorterat avfall. På så sätt minskar du mängden blandavfall och håller värdefulla naturresurser i omlopp.

Sorteringsproblem? Avfallsguiden hjälper

Sök sorteringsanvisningar med skräpets namn

Sorteringsproblem? Avfallsguiden hjälper

Sök sorteringsanvisningar med skräpets namn

Avfallshanteringsföreskrifterna har förnyats

Vi har förnyat föreskrifterna för avfallshanteringen. Föreskrifterna gäller bl.a. sortering och insamling av avfall från fastigheter. Förnyelsen är kopplad till en omfattande förändring av avfallslagstiftningen. 

Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt
Insamlingen av bioavfall utvidgas till alla bostadsfastigheter i HRM:s område

Välkommen till avfallshanteringen!

Fastighetens egna avfallsrum betjänar vid återvinningen av flera avfall. Avfall som inte ryms i eller lämpar sig för fastighetens egna avfallskärl kan till exempel föras till våra Sortti-stationer. Vi sköter också om tömningar av slamtankar i bostadsfastigheter. Våra kunder är alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt, samt andra aktörer som omfattas av vår avfallshantering.

Fastighetens avfallskärl

Ju större bostadsfastighet desto större är möjligheterna att sortera hemavfallet i ett eget avfallsrum. Vi erbjuder både bostadsfastigheter och fritidsbostäder olika tjänster för att hantera avfallshanteringen.

Avfallstjänster för fastigheter


Återvinn ditt avfall och för det till våra Sortti-stationer

Ta med trasiga soffor, renoveringsavfall och ris och kvistar till våra Sortti-stationer. De ger nya produkter och energi. Dessutom kan du föra färgburkar, spilloljor och annat farligt avfall till våra insamlingscontainrar som det finns nästan 40 av i olika delar av huvudstadsregionen. Våra cirkulerande insamlingsbilar samlar en gång om året upp elapparater, metallskrot och farligt avfall. Om det samlas ett lastbilslass med avfall, finns det också en mottagningsplats för det vid Käringmossens ekoindustricentral i Esbo.

Miljöfostran och -utbildning

Avfallshantering som en del av cirkulär ekonomi

Endast sorterat avfall kan utnyttjas i återvinningen och som returråvara. Som konsument kan du själv påverka hur mycket avfall som genereras. Genomtänkta inköp, reparation, restaurering och återvinning är alla goda gärningar med vilka vi kan främja den cirkulära ekonomin och en hållbar utveckling.