Ansvarsfördelningen inom avfallshanteringen

HRM ansvarar för avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt i enlighet med avfallslagen (646/2011). Med huvudstadsregionen avses städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Vår uppgift enligt avfallslagen är att:

  • producera och ordna avfallshanteringstjänster för invånarna i huvudstadsregionen och Kyrkslätt
  • ansvara för förvaltnings- och serviceverksamhetens kommunala avfallshantering i huvudstadsregionen och Kyrkslätts kommuner
  • ansvara för insamling, transport, återvinning och sluthantering av avfall vid avstjälpningsplatsen
  • ansvara för efterbehandlingen av avstjälpningsplatsen
  • ansvara för avfallsrådgivning
  • ordna avfallshanteringstjänster i andra hand som avses i avfallslagen
  • agera som avfallshanteringsmyndighet för huvudstadsregionen och Kyrkslätt, vilket bland annat innebär att godkänna de avfallshanteringsbestämmelser och den prislista eller taxa för avfallshantering som gäller inom verksamhetsområdet.