Hyvän puuvajan ominaisuudet

Klapeja on pinossa tuulettuvassa puuvajassa.

Hyvässä puuvajassa puut säilyvät kuivina ja ilma kiertää lattian, seinien ja katon raoista. Hyvä puuvaja tuulettuu hyvin, suojaa sateelta ja mahdollistaa kuivien ja kuivumassa olevien puiden erottelemisen toisistaan. Lukittava ovi vähentää ilkivallan riskiä.

Pyysimme asukkailta kuvia Ilmianna toimiva puuvaja -kuvakisassa osana Urbaani puuvaja -hanketta syksyllä 2015. Kaikista kuvatuista puuvajoista löytyy hyviä ominaisuuksia, mutta myös kehitettävää.

Nappaa tästä vinkkejä ja ideoita omaa puuvajaasi varten! 

 1. 1

  Toimiva puuvaja on tuulettuva

  9b_Halmela.jpg

  Tuulettuvuus on yksi tärkeimmistä puuvajan ominaisuuksista. Ilman tulisi kiertää hyvin seinien, alapohjan ja katon kautta, jotta puut kuivuvat. Liian tiiviissä puuvajassa kosteus tiivistyy ja puut homehtuvat.

 2. 2

  Puuvaja on paloturvallinen

  14a_Kupari.jpg

  Paloturvallinen puuvaja sijaitsee riittävän kaukana asuinrakennuksista. Lukittava ovi suojaa puita ilkivallalta. Puuta ei paloriskin vuoksi saa varastoida räystään suojassa eikä autotallissa. Lue lisää paloturvallisuudesta.

 3. 3

  Puut ovat sateen suojassa

  14d_Kupari.jpg

  Vain kuiva puu palaa tehokkaasti ja puhtaasti. Toimivassa puuvajassa puut säilyvät kuivina ja vaja suojaa myös vaakasateelta. Pitkät räystäät ja harvahko seinälaudoitus antavat riittävän suojan. Vino- tai lomittainen laudoitus mahdollistaa tiheähkön seinärakenteen ilman, että tuulettuvuus vähenee. Lisäksi se antaa näkösuojan ja on erityisen tehokas sateensuoja. Tässä vajassa myös perustukset ovat ilmavat eikä maakosteus kostuta puita.

 4. 4

  Sutjakka puuvaja mahtuu pienellekin tontille

  10d_Jokinen.jpg

  Omakotitontit ovat kaupungeissa usein pieniä, joten puuvajalle on niukasti tilaa. Pitkittäinen muoto mahdollistaa vajan tilatehokkaan sijoittamisen tontin reunaan. Puuvajan voi sijoittaa myös osaksi tontin rajaa naapurin suostumuksella, kunhan etäisyydet ovat riittäviä paloturvallisuuden kannalta tai vaja on palo-osastoitu. Voisitko siis ajatella, että puuvaja olisi naapurin kanssa yhteinen? Puuvajaan tulisi mahtua puuta ainakin vuoden tarpeisiin.

 5. 5

  Voit tehdä puuvajan myös kierrätysmateriaaleista

  jorma_lind_3.jpg

  Kekseliäs kierrättäjä voi rakentaa puuvajan edullisesti. Puuvajoissa voi hyödyntää mm. seuraavia kierrätysmateriaaleja: eurolavoja, jätelautaa, metrin mittaisia laudanpätkiä ja rakennuksen purkujätettä.

 6. 6

  Puuvajassa voit säilyttää muutakin

  14c_Kupari.jpg

  Voit hyödyntää puuvajaa moniin tarkoituksiin, jolloin et tarvita useita erillisiä rakennuksia. Puuvajarakennus voi toimia samalla esimerkiksi työvälinevarastona.

 7. 7

  Puuvaja muuntuu käyttötarpeen ja kohteen mukaan

  Juha Alasalmi 1.jpg

  Lohkoista koostuva puuvaja toimii erilaisissa kohteissa: sen voi toteuttaa eri kokoisena tai värisenä. Puuvaja kestää myös aikaa, kun voit muunnella sen kokoa käyttötarpeen mukaan.

 8. 8

  Toimivaa puuvajaa on helppo käyttää

  9c_Halmela.jpg

  Onko tuttu havainto, että ne kuivimmat ja vanhimmat klapit jäävät hankalasti puuvajan takaseinustalle, kun uusia tuoreempia klapeja on pinottu niiden eteen? Kuivumassa olevat puut kannattaa pitää erillään kuivista puista. Näin et tule polttaneeksi kosteaa puuta.

 9. 9

  Urbaani puuvaja sopii pihapiiriin ja kaupunkiin

  Millainen puuvaja sopii kaupunkiympäristöön? Vastaus: sellainen puuvaja, joka on samantyylinen kuin tontin muut rakennukset. Voit mukauttaa perinteisenkin puuvajan pintamateriaalilla ja värillä ympäristöönsä sopivaksi.

Muista myös:

 • Puuta ei paloriskin takia saa missään olosuhteissa kuivata eikä varastoida räystään suojassa (Pelastuslaki 9§).
 • Mahdollisten sieni-itiöiden vuoksi älä myöskään säilytä puita asuintiloissa. Sitä rajoittavat myös palomääräykset.
 • Kunnan rakennusjärjestyksessä on reunaehtoja varaston koolle ja sijoitukselle.
 • Sopivan kokoiseen puuvajaan mahtuu puuta vuoden tarpeisiin.