Paloturvallisuus ja luvat

Polttopuiden säilyttämiseen liittyy paloriski. Pelastusviranomaisten ohjeisiin kannattaa tutustua, jottei tule yllätyksiä esimerkiksi tulipalon vahingonkorvauksissa.

Mitä pitää ottaa huomioon puuvajan paloturvallisuudessa?

  • Paloriskin vuoksi puuvajan paikka on riittävän kaukana asuinrakennuksista.
  • Ilkivallan varalta puuvajan pitää olla myös lukittava.
  • Puuta ei paloriskin vuoksi saa varastoida räystään suojassa eikä autotallissa (Pelastuslaki 9 §).

Puuvajan etäisyys asuinrakennuksista pääkaupunkiseudulla

Rakennusten alla tai välittömässä läheisyydessä ei saa säilyttää mitään helposti syttyvää materiaalia kuten polttopuita. Vaja on sijoitettava siten, että tulipalon syttymisen ja leviämisen vaara on vähäinen. Vaikka rakennelma ei vaatisi lupaa kunnan rakennusjärjestyksen mukaan, on rakentamisessa noudatettava asemakaavan määräyksiä ja ko. rakentamiseen liittyviä säädöksiä.

  • Kun puuvaja on alle 8 m etäisyydellä viereisistä rakennuksista pien- ja rivitaloalueilla, on rakennuksen vastaista seinää paloeristettävä. Vaatimuksena on palo-osastointi IE30 ja paloluokka P3. Esimerkiksi 30 minuutin palonkesto saavutetaan esimerkiksi 30 mm massiivipuurakenteella. Puuvajan voi rakentaa toiseen rakennukseen kiinni, jos osastointivaatimus saadaan täytettyä.
  • Pienen, pohjapinta-alaltaan alle 5 m:n kokoisen puuvajan rakentaminen ilman osastoivia rakenteita on mahdollista, mikäli noudatetaan ohjekorttien periaatteita:

Lue lisää, mitä paloluokat ja -osastoinnit tarkoittavat. 

Polttopuiden säilytys muualla kuin puuvajassa

Autotalli tai -katos on tarkoitettu vain moottoriajoneuvojen säilytystä varten. Siellä voi mm. auton ja mopon lisäksi säilyttää renkaita, työkaluja sekä ulkoiluun ja liikuntaan liittyviä välineitä sekä joitakin palavia kaasuja. Autotallissa ei kuitenkaan saa säilyttää polttopuita.

Kattilahuoneessa on sallittua säilyttää 0,5 kuutiota polttopuuta rajatussa tilassa.

Tulisijojen käyttöön liittyy tulipaloriski

Puun tehokas ja vähäpäästöinen polttaminen vaatii korkeita lämpötiloja. Jotta riittävän korkea palamislämpötila saavutetaan, edellyttää se riittävän palamisilman saamista sekä huonetilaan että tulipesään. Suuri osa tulisijojen ja hormien vaurioista ja niistä alkunsa saaneista tulipaloista johtuu tulisijojen väärästä käytöstä.

Tulisijan eniten vaatima huoltotoimenpide on tuhkan poistaminen. Liika tuhka voi esimerkiksi estää palamisilmaa jäähdyttämästä arinaa, joka tällöin helposti vääntyy pilalle. Tuhka pitää poistaa ja varastoida siten, että siitä ei aiheudu tulipalon vaaraa. Pelastuslaitos suosittelee hankkimaan tähän tarkoitukseen kannellisen, metallisen tuhka-astian.

Säännöllinen nuohous estää nokipalojen syttymisen

Säännöllinen nuohous pitää savuhormit puhtaina ja estää nokipalojen syntymisen. Lisäksi nuohooja tarkistaa tulisijojen, hormin ja piipun kunnon, mikä auttaa välttämään hormin tai tulisijan halkeamasta aiheutuvat tulipalot.

Vastuu huolehtia nuohouksesta on omistajalla / haltijalla. Omakotitalon tulisijat hormeineen on nuohottava kerran vuodessa. Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.