Säilyvätkö sinun polttopuusi kuivina?

Puita puuvajassa ja kantokopassa.

Puunpolton päästöihin voidaan vaikuttaa polttoaineen laadulla ja hyvillä puun säilytystavoilla. On tärkeää säilyttää puut sateelta suojassa mutta tuulettuvassa paikassa. Polttopuita ei kannata peitellä liian tiiviisti kosteuden tiivistymisen ja puiden homehtumisen vuoksi. Polttopuut kannattaa viedä myös sisälle lämpiämään 1-2 päivää ennen niiden polttamista. Tälle sivulle on koottu vinkkejä polttopuun säilytyksestä ja mm. ohjeet pienelle kaupunkitontille soveltuvan urbaanin puuvajan rakentamiseen.

Mitä puun varastoinnissa tulee huomioida?

  • Älä varastoi puita asuinrakennuksen seinustalla, koska se aiheuttaa tulipaloriskin ja voi vaurioittaa seinän rakenteita.
  • Autotalli tai muu moottoriajoneuvon suoja ei ole polttopuuvarasto.
  • Sisällä asuinrakennuksessa ei saa paloturvallisuusmääräysten mukaan säilyttää kiinteää polttoainetta enempää kuin 0,5 m3, jollei sitä säilytetä erillisessä osastoidussa tilassa.
  • Työhuoneissa, ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai pihoilla ei saa säilyttää tarpeetonta syttyvää tavaraa.
  • Poistumisteillä (uloskäytävissä) ja ullakoiden, kellareiden tai varastojen käytävillä ei saa säilyttää mitään tavaraa.
  • Polttopuita ei kannata säilyttää maata vasten ilman aluspuita eikä liian tiiviisti peitettynä kosteuden tiivistymisen ja puiden homehtumisen vuoksi.
    Lähde: VTT:n Klapia liiteeriin -opas

Miksi on tärkeää polttaa vain kuivaa puuta?

Jos poltat 10 kg tuoretta tai muuten kosteaa koivua, jonka kosteusprosentti on 40, se sisältää neljä litraa vettä. Veden haihduttamiseen kuluu energiaa, joka on pois takan tuottamasta lämmöstä.

Kostean puun polttaminen tuottaa runsaasti päästöjä ja käy myös kukkarolle, sillä kostean puun polttaminen ei ole energiatehokasta.