Rakenna puuvaja

Urbaani puuvaja arkkitehtikilpailun voittaja puuvaja.

Hyvä puuvaja pitää puut kuivina. ‚ÄčTyyliltään kaupunkipihaan istuva Urbaani puuvaja tuulettuu hyvin, suojaa sateelta ja mahdollistaa kuivien ja kuivumassa olevien puiden erottelemisen toisistaan. Lukittava ovi vähentää ilkivallan riskiä.

Urbaani puuvaja

Urbaanin puuvajan rakennusohjeet

Vajan on suunnitellut Jaakko Viertiö. Tämä puuvajamalli voitti Aalto-yliopiston opiskelijoille tarkoitetun Urbaani puuvaja -suunnittelukilpailun. Tuomaristo arvosti erityisesti vajan selkeää muotoa sekä mielenkiintoista, kaksoisjulkisivun muodostavaa rimarakennetta ja modulaarisuutta. Moduuleja voidaan liittää toisiinsa useita peräkkäin tarpeen ja pihan koon mukaan, jolloin vajaa voidaan käyttää monenlaiseen säilytykseen. Vajan ulkonäkö on miellyttävä ja rimoitus tuo uuden twistin ja sopii yhteen monenlaisten rakennusten kanssa. Tämä vaja sopii myös pienelle tontille. Vajan voi maisemoida puutarhaan sopivaksi köynnöskasvien avulla.

The Firewood -puuvaja

The firewood puuvajan rakennusohjeet

Puuvajan on suunnitellut Kristaps Sveisbergis. Tämä puuvajamalli tuli toiseksi Aalto-yliopiston opiskelijoille tarkoitetussa Urbaani puuvaja -suunnittelukilpailussa. Puuvaja sai tuomaristolta erityistä kiitosta modernista, jopa runollisesta ulkonäöstä, viherkatosta ja lattian hyvästä tuulettuvuudesta. Kaksiovisuus mahdollistaa yhteiskäytön esimerkiksi naapurin kanssa tontin rajalla tai kuivien polttopuiden säilyttämisen toisessa päässä ja tuoreiden toisessa.

Huomioi nämä asiat ennen kuin rakennat vajan pääkaupunkiseudulla

  • Helsingissä ja Vantaalla omakotiasuja saa rakentaa tontilleen yhden 20 neliön piharakennelman ilman kaupungin toimenpidelupaa. Seuraavat vajat tarvitsevat toimenpideluvan. Espoossa raja on asemakaava-alueilla 12 neliötä ja haja-asutusalueilla 20 neliötä. Kaikessa rakentamisessa on kuitenkin aina otettava huomioon asemakaavamääräykset. Vajoja ei lasketa asuinpientalotontin kerrosalaan.
  • Puuvajan pitää olla riittävän kaukana asuinrakennuksista. Jos se on alle kahdeksan metrin etäisyydellä viereisistä rakennuksista, rakennuksen vastaista seinää on paloeristettävä.
  • Espoossa vajat pitää sijoittaa vähintään neljän metrin etäisyydelle naapurin rajasta, mutta naapurin kirjallisella suostumuksella saa sijoittaa lähemmäksikin.
  • Helsingissä ja Vantaalla sijoittelusääntö on tällainen: vaja on sijoitettava naapuritontin rajasta vähintään niin kauas, että kun piirretään naapuritontin rajalta suora viiva 45 asteen kulmassa, vajarakennelman on jäätävä kokonaan sen alle. Niin kuin Espoossakin, naapurin luvalla vajan saa laittaa lähemmäksi.

Lähde: Helsingin Sanomat 30.7.2017 "Vaja kuin satumaasta – pientalotontillekin mahtuu vaja, kunhan noudattaa määräyksiä ja kunnioittaa naapuria" http://www.hs.fi/koti/art-2000005304017.html

Puuvajan rakentaminen Turussa

Turun kaupungin rakennusjärjestys 3§ sanoo:

Rakennelma ei edellytä lupaa, jos sen kokonaisala on enintään 10 neliötä ja tontti on:

a) Asemakaava-alueella, lukuun ottamatta kaupunginosia I-IX. Enintään 1 rakennelma/rakennuspaikka.

b) Asemakaava-alueen ulkopuolella. Enintään 3 rakennelmaa/rakennuspaikka.

Rakennelman tulee sijaita vähintään 15 metrin päässä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja rakennelman tulee olla kevytrakenteinen. Lisäksi rakennelman sijainnin suunnittelemisessa tontille tulee noudattaa liitteenä olevia tulkintoja. Tutustu Turun kaupungin rakennusjärjestykseen (pdf)