Jäteastioiden yhteiskäyttö

Taloja pientaloalueella. Savupiipusta nousee savu.

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat tehdä kanssamme sopimuksen yhteisen jäteastian käytöstä. Yhteiskäyttöä koskevan sopimuksen osapuolina ovat kaikki yhteistä jäteastiaa ja sen sijoituspaikkaa käyttävät kiinteistöt.

Yhteiskäyttösopimuksessa tulee olla pääsopija, joka jakaa jätelaskun muiden käyttäjien kesken. Pääsopija toimii suuntaamme yhteyshenkilönä astiatyhjennyksiin liittyen ja huolehtii jäteastian käyttäjien eli sopimuksen osakkaiden yhteystietojen ylläpidosta.

Jos jäteastia pitää sijoittaa kiinteistön rajan ulkopuolelle, sovi astian sijoittamisesta maanomistajan kanssa. Lisätietoja maanomistajasta saat Maanmittauslaitokselta. Maanomistaja on aina sopimuksen osapuolena, vaikka ei käyttäisikään yhteistä jäteastiaa.

Myös vapaa-ajan asuntojen haltijat voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä lähimpien naapureidensa, tiekunnan tai muun yhdistyksen kanssa. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi tilanteissa, joissa vapaa-ajan asunnolle ei ole ajoyhteyttä.