Jäteastioiden yhteiskäyttö eli kimppakeräys

Taloja pientaloalueella. Savupiipusta nousee savu.

Voit sopia lähellä asuvien naapureidesi kanssa yhteisen jäteastian tai kompostorin käytöstä. Yhteiskäyttö on oiva tapa kerätä jätettä, jos sitä syntyy kiinteistölläsi vähän ja haluat säästää jätehuoltokustannuksissa.

Tyhjennettävästä jäteastiasta tehdään HSY:n kanssa sopimus, jonka osapuolina ovat pääsopija sekä alasopija(t). Pääsopija toimii HSY:n suuntaan yhteyshenkilönä ja yhteiskäytössä oleva jäteastia sijoittuu hänen pihalleen. Yhteiskäyttösopimus tehdään hänen nimelleen ja vain pääsopijalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä tyhjennysrytmien, astiakokojen ja jätelajien osalta sekä tilata ylimääräisiä tyhjennyksiä. 

Yhteiskäyttösopimuksen laatiminen

Yhteiskäyttösopimuksen jokaisen osapuolen on oltava asuinkiinteistönsä jätepalvelun omistaja, eli jätepalvelutunnus on osapuolen nimissä. 

Sopikaa yhdessä ensin:

  • kuka on pääsopija
  • millä prosenttiosuuksilla lasku jaetaan osapuolten kesken
  • toimittaako HSY biojätekeräyksen laskun pääsopijalle, vai jokaiselle osapuolelle ositettuna.

Kun näistä on sovittu:

  1. Pääsopija täyttää yhteiskäyttösopimuksen (vaatii sähköisen tunnistautumisen), ja ilmoittaa siinä alasopijoiden nimet ja sähköpostiosoitteet.
  2. Alasopijat saavat tämän jälkeen sähköpostitse linkin HSY:n sähköiseen järjestelmään, ja heidän tulee käydä täyttämässä sopimus omalta osaltaan sähköistä tunnistautumista käyttäen.
  3. Lopuksi sopimus menee vielä kertaalleen pääsopijalle hyväksyttäväksi.
  4. Tämän jälkeen sopimus siirtyy HSY:lle käsiteltäväksi.
Tee jäteastioiden yhteiskäyttösopimus tai tee muutoksia olemassa olevaan sopimukseen.

Yhteiskäyttösopimusta ei voi tehdä puhelimitse, koska se vaatii sähköisen tunnistautumisen. Huomaathan, että uutta yhteiskäyttösopimusta ei tarvita, jos jo olemassa olevaan, esimerkiksi sekajätteen yhteiskäyttösopimukseen lisätään biojäte, ja sopimuksen osapuoliin tai laskun maksuosuuksiin ei tule muutoksia.

Jos sinulla ei ole pääsyä sähköiseen asiointiin, voit tulostaa tästä paperisen sopimuspohjan yhteiskäyttöä varten. Voit myös soittaa asiakaspalveluumme ja pyytää lähettämään sen. Yhteiskäyttösopimus tulisi kuitenkin tehdä siten, että kaikki osapuolet tekevät sopimuksen joko sähköisesti tai kaikki allekirjoittavat paperisen sopimuksen.

Kompostorin yhteiskäyttö

Kompostorin yhteiskäytöstä sopivat käyttäjät keskenään ja HSY:lle tehdään yhteinen kompostointi-ilmoitus, ei yhteiskäyttösopimusta. Vastuuhenkilöksi määrittyy se, jonka pihaan kompostori tulee.

Vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä HSY:n suuntaan sekä tekee HSY:lle kompostointi-ilmoituksen, jossa ilmoittaa osallistuvien kiinteistöjen jätepalvelutunnukset. Vastuuhenkilön tulee tehdä kompostointi-ilmoitus kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta.

Muuta yhteiskäyttöastiaan liittyvää

Jos jäteastia pitää sijoittaa kiinteistön rajan ulkopuolelle, sovi astian sijoittamisesta maanomistajan kanssa. Lisätietoja maanomistajasta saat Maanmittauslaitokselta.

Myös vapaa-ajan asuntojen haltijat voivat sopia yhteisen jäteastian käytöstä lähimpien naapureidensa, tiekunnan tai muun yhdistyksen kanssa. Se on hyvä vaihtoehto esimerkiksi tilanteissa, joissa vapaa-ajan asunnolle ei ole ajoyhteyttä.