Tulokset ja ajankohtaista

Hankkeen loppuwebinaari pidettiin 1.11.2022 klo 13-15.

Webinaarin esitykset: Keynote, TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, TP 5, TP 6

Kaikki hankkeen raportit ovat saatavilla tämän verkkosivun oikeassa laidassa.

 

Työpakettien kuulumisia:

TP 2. Lämpötilan muutokset ja vaikutus jätevesiverkossa 23.11.2021

TP 2. 20.4.2022

TP 3. Lämpötilan vaikutus typenpoistoon 19.11.2021

TP 5. Käytännöt ehdot ja ohjauskeinot 27.10.2021

TP 1. Lämmöntalteenoton energiatase kaupungissa 6.6.2022

TP 4. Lämmönvarastoinnin innovatiiviset menetelmät 31.8.2022

 

Sivu päivitetty 15.3.2023.