Ilmanlaatu Uudenmaan pientaloalueilla

Hiukkasten keuhkodeposoituvan pinta-alan (lung deposited surface area = LDSA) pitoisuus ilmassa kuvaa keuhkojen syvimpiin osiin eli keuhkorakkuloihin laskeutuvan hiukkasaineksen pinta-alaa. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Yksikkö on neliömikrometriä kuutiosenttimetrissä (µm2/cm3). Vertailun vuoksi mukana on myös mittaustuloksia pääkaupunkiseudun pientaloalueilta ja tausta-alueelta (Luukki). Graafissa voit itse valita yhden tai useamman mittauksen, joita haluat tarkastella. Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja.

Mittaamme LDSA-pitoisuuksia, jotka kuvaavat puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun. Mittauspaikat eri vuosina:
2019: Hyvinkää, Kruunupuiston pientaloalue
2020: Tuusula, Vaunukankaan pientaloalue
2021: Lohja, Moision pientaloalue
2022: Porvoo, Vanha Porvoo
2023: Raasepori, Karjaa, Maasillan pientaloalue
Lisäksi mittaamme samassa paikassa puunpoltosta syntyvien syöpävaarallisten PAH-yhdisteiden pitoisuuksia

Hiukkasten LDSA-pitoisuuksiin ilmassa vaikuttavat pääkaupunkiseudulla erityisesti liikenteen pakokaasut, puunpolton savut ja ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen. Vuosikeskiarvot ovat noin 20 µm2/cm3 erittäin vilkasliikenteisissä ympäristöissä, tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla 11–12 µm2/cm3 ja maaseutumaisessa ympäristössä 8 µm2/cm3. LDSA-pitoisuudelle ei ole ohje- tai raja-arvoa, mutta niiden esittämistä varten on kehitetty väriasteikko, jonka avulla voidaan havainnollistaa milloin pitoisuudet ovat suuria.

Opas puunpolttoon