Ilmanlaatukartta

Katso kartastamme, millainen ilmanlaatu on juuri siellä, missä juuri nyt olet.

Voit myös tarkistaa, miten ilmanlaatu muuttuu lähituntien aikana valitsemassasi kohteessa.

Kartasta voit katsoa:

 • Ilmanlaatuindeksi
 • Hengitettävät hiukkaset (PM10)
 • Pienhiukkaset (PM2,5)
 • Typpidioksidi (NO2
 • Otsoni (O3)
 • Musta hiili (BC)
 • Hiukkasten keuhkodeposoituva pinta-ala (LDSA)


Ilmanlaatukartta perustuu mallinnukseen, jossa on yhdistetty muun muassa tiedot ilmanlaadun mittauksista, säästä, päästöistä (tieliikenne, laivaliikenne, puunpoltto, energiantuotanto), maankäytöstä ja ilmansaasteiden kaukokulkeumasta maan rajojen ulkopuolelta. Tiedot liikenteen pakokaasuista ovat mallin tarkimmat, katupölyn ja puunpolton päästötiedot puolestaan ovat epävarmempia. Siten kartta voi jossain tapauksissa näyttää ilmanlaadun paikoin selvästi paremmaksi tai huonommaksi kuin se todellisuudessa on.

Voit halutessasi tallentaa ilmanlaatukartan pikalinkkinä: ilmanlaatukartta.hsy.fi 
Tällöin näkymään tulee pelkkä ilmanlaatukartta ilman tekstejä ja ohjeita. Jos kartta ei lataudu kunnolla, kannattaa tyhjentää selaimen välimuisti ja kokeilla uudelleen.

Miten käytän ja tulkitsen ilmanlaatukarttaa?

Ilmanlaatukartassa on esitetty ilmanlaatu ilmanlaatuindeksin avulla

 • Ilmanlaatukartan oikeassa laidassa on ilmanlaatua kuvaava väripalkki:

indeksivarit.jpg

 • Ilmanlaatukartta avautuu aina nykyhetkeen. Siirtämällä ilmanlaatukartan yläreunassa olevaa valkoista ympyrää, voit katsoa millaista ilmanlaatu on ollut tai millaista se tulee olemaan lähituntien aikana. Tilannetta pääsee katsomaan tunneittain nykyhetkestä taaksepäin noin 12 tuntia ja eteenpäin noin 24 tuntia.
 • Voit sallia ilmanlaatukartan paikantavan sinut. Ilmanlaatukartan oikeassa yläkulmassa on paikannusnappi, jota klikkaamalla paikannus tapahtuu.
 • Voit katsoa ilmanlaatutilannetta kauempaa tai lähempää painamalla plus- (+) tai miinusmerkkiä (-) ilmanlaatukartan vasemmassa yläkulmassa. Rakennukset tulevat näkyviin, kun olet tarkentanut lähelle. Rakennuksia ei näy koko seudun ilmanlaatukartan ollessa esillä.
 • Eri ilmansaasteet löytyvät oikeasta yläkulmasta klikkaamalla miinusmerkkiä (-). Saat näkyviin listan eri ilmansaasteista. Lisäksi alimmaisena on linkki ohjeisiin, josta näet tarkempia ilmanlaatukarttaa koskevia tietoja.
 • Kun olet valinnut jonkin ilmansaasteen, kartan oikean reunan väriasteikossa näkee pitoisuuden lukuarvon värin vaihtumispisteessä.
 • Kun asetat hiiren väriasteikon lukuarvojen päälle, saat näkyviin pitoisuuden yksikön µg/m3 ja karttaan valitun ilmansaasteen lyhenteen (PM10, PM2,5, NO2, O3, BC, LDSA).
 • Käymällä läpi eri ilmansaasteiden kartat näet, mikä ilmansaaste vaikuttaa eniten ilmanlaatuun kyseisellä hetkellä.

Näin saat näkyviin valitun paikan ilmanlaatukäyrän ponnahdusikkunaan

Klikkaamalla mitä tahansa paikkaa ilmanlaatukartassa saat näkyviin ilmanlaadun ponnahdusikkunan. Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun olet tarkentanut niin lähelle, että rakennukset ovat näkyvissä.

 • Ponnahdusikkunassa näkyy valitsemasi paikan ilmanlaatu käyränä nykyhetkestä noin 12 tuntia taaksepäin ja 24 tuntia eteenpäin.
 • Musta pystypalkki kuvaa nykyhetkeä.
 • Ponnahdusikkunan saa suljettua oikean yläkulman rastista.
 • Ponnahdusikkunan saa näkymään vasta samalla tarkennustasolla kuin millä rakennuksetkin tulevat esiin. Koko seudun kuvassa sitä ei saa näkyville.
 • Rakennusten sisälle ilmanlaatua ei ole esitetty.
 • Saat ponnahdusikkunan auki myös eri ilmansaasteille (PM10, PM2,5, NO2, O3, BC, LDSA).
 • Myös ponnahdusikkunan väriasteikossa näkyy valitun ilmansaasteen pitoisuuden lukuarvo värin vaihtumispisteessä.