Ilmanlaadun vuosikartta

Mietitkö, millaista ilmanlaatu on ulkona asuinalueellasi? Oletko muuttamassa? Voit katsoa tarkemmin ilmanlaadun vuosipitoisuuskartastamme liikenteen pakokaasujen vaikutusta asuinalueesi ilmanlaatuun hengityskorkeudella vuositasolla.

Oletko kaupunkisuunnittelija? Voit katsoa kartalta miten autoliikenteen pakokaasut vaikuttavat vuositasolla suunnittelukohteiden ilmanlaatuun nykyhetkellä? 

Huomaa kuitenkin:

 • Esimerkiksi puunpolton, työkoneiden tai katupölyn vaikutukset ilmanlatuun eivät näy vielä tästä kartastamme.
 • Laivojen vaikutus näkyy vuodesta 2022 alkaen suuntaa antavasti.
 • Vuosikartta kuvaa ilmanlaatua ulkona. Rakennusten seinustoilla tuloksien virhemarginaali on suurempi ja rakennusten sisällä tulokset ovat vain karkeita arvioita.
 • Vuosikartta on suuntaa antava, vaikka pääsetkin katsomaan tuloksia hyvin läheltä. Pitoisuuksia on verrattu mittauksiin ja enimmäkseen ne osuvat melko hyvin kohdalleen. Kuitenkin paikoitellen vuosikartta aliarvioi merkittävästi pitoisuuksia. Esimerkiksi uusilta rakentuvilta alueilta puuttuu katuja ja rakennuksia sekä liikennemäärätiedot ovat puutteellisia. Ruuhkautuvilla alueilla voi esiintyä pitoisuuksien aliarvioita. Lisäksi yksityiskohtaiset maastonmuodot, kuten sillat tai meluvallit, ei ole huomioitu mallissa. 

       

Ilmanlaatukartta perustuu mallinnukseen, jossa on yhdistetty muun muassa tiedot ilmanlaadun mittauksista, säästä, päästöistä, maankäytöstä ja ilmansaasteiden kaukokulkeumasta maan rajojen ulkopuolelta.

Voit halutessasi tallentaa ilmanlaatuvuosikartan pikalinkkinä: ilmanlaatuvuosikartta.hsy.fi
Tällöin näkymään tulee pelkkä ilmanlaadun vuosikartta ilman tekstejä ja ohjeita. Jos kartta ei lataudu kunnolla, kannattaa tyhjentää selaimen välimuisti ja kokeilla uudelleen.

Miten käytän ja tulkitsen ilmanlaadun vuosipitoisuuskarttaa?

Ilmanlaadun vuosikartassa on tällä hetkellä näkyvissä mallitetut typpidioksidin pitoisuudet vuosilta 2019-2022. Typpidioksidi on enimmäkseen peräisin liikenteen pakokaasuista.

 • Vuosikartassa näkyy oletuksena vuosikeskiarvo.
 • Vuosikartan oikean reunan väriasteikossa näet pitoisuuden lukuarvon värin vaihtumispisteessä.
 • Voit katsoa vuosikarttaa kauempaa tai lähempää painamalla plus- (+) tai miinusmerkkiä (-) ilmanlaatukartan vasemmassa yläkulmassa.
 • Rakennukset tulevat näkyviin, kun olet tarkentanut lähelle. Rakennuksia ei näy koko seudun kartan ollessa esillä.
 • Kun rakennukset ovat näkyvissä, klikkaamalla tiettyä paikkaa saat näkyviin kyseisen paikan vuosikeskiarvon. Lisäksi näet miten pitoisuudet vaihtelevat eri kuukausina sekä eri kellonaikoina arkena ja viikonloppuna.
 • Vuosipitoisuuden lisäksi Koko vuosi -kohdasta pääset valitsemaan talven (joulu− helmikuu), kevään (maalis−toukokuu), kesän (kesä−elokuu) tai syksyn (syys− marraskuu) keskimääräiset pitoisuudet. Klikkaamalla tiettyä paikkaa vuodenaikakartasta saat näkyviin kyseisen vuodenajan keskimääräisen pitoisuuden.
 • Tietoa -kohdassa on linkki tähän käyttöohjeeseen ja sivuille, joissa on vinkkejä ilmanlaadusta asukkaalle ja kaupunkisuunnittelijalle.
 • Voit ladata kartan itsellesi paikkatietomuodossa yläkulmassa olevista painikkeista. Toivomme, että otat yhteyttä meihin, jos käytät dataa muussa palvelussa tai sovelluksessa.
 • Kartta toimii parhaiten Chrome-selaimella.

Kartan oikeassa laidassa on ilmanlaatua kuvaava väripalkki. Vihreä kuvaa hyvää ilmanlaatua ja mitä lähempänä punaista ollaan, sitä huonompaa ilmanlaatu on. Myös mitä matalampi pitoisuus on, sitä parempi ilmanlaatu. 

Kartassa on esitetty autoliikenteen pakokaasujen typpidioksidin pitoisuudet. Jos niiden pitoisuudet ovat korkeita, niin silloin myös liikenteen aiheuttamat pienhiukkasten pitoisuudet ovat koholla.

Pakokaasujen lisäksi autoliikenne aiheuttaa myös katupölyä ja melua.