Teollisuuden ja palveluiden jätteet pääkaupunkiseudulla sekä KirkkonummellaTilasto perustuu yrityksiltä ja yhteisöiltä kerättyihin jätemäärätietoihin. Jätemäärät on ilmoitettu jätejakeittain toimialojen keskiarvoina, kg/henkilötyövuosi. Tilasto löytyy vuosilta 2015-2022.

Tilastoissa huomioitavaa:

  • Tiedot perustuvat yritysten ja yhteisöjen itse arvioimiin jätteiden määriin (useimmat arviot eivät perustu punnituksiin).
  • Tilastoista on poistettu toimialat, joissa vastanneiden yritysten tai yhteisöjen määrä on alle 4.

Hyötykäyttöprosenttiin lasketaan mukaan kaikki materiaali- sekä energiakäyttöön sijoitetut jätteet. Vaarallisia jätteitä ei oteta huomioon hyötykäyttöprosentin ja kierrätysprosentin laskemisessa. Kierrätysprosenttiin lasketaan mukaan kaikki materiaalihyötykäyttöön sijoitetut jätteet.

Tietoja käytettäessä on viitattava HSY:n jätemäärätilastoihin.

Lataa aineisto

Lisätiedot

Julkaistu: 13.08.2020
Päivitetty: 18.10.2023
Kategoriat: Jätteet ja kierrätys Ympäristö ja luonto
Avainsanat: jätteet palvelut teollisuus teollisuusjätteet jätemäärät
Aikasarja alkaa: 2015
Aikasarjan tarkkuus: vuosi