Helsingin seudun maanpeiteaineisto


Helsingin seudun maanpeiteaineisto on vuodesta 2014 alkaen kahden vuoden välein tuotettu tarkka paikkatietoaineisto, jota voi hyödyntää mm. maanpeitteen muutosten seurantaan.


Helsingin seudun maanpeiteaineisto (aikaisemmin: Seudullinen maanpeiteaineisto) on pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen sekä Keravan maa-alueet kattava maanpeitteen luokitteluaineisto, joka pohjautuu väri-infraortoilmakuvatulkintaan ja kuntien omiin paikkatietoaineistoihin. Maanpeitteen luokitus jakaa alueen vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi.

​Maanpeiteaineisto on saatavissa sekä vektori- että rasteriformaatissa. Aineisto on ETRS-GK25 –koordinaattijärjestelmässä. Aineistot ja niiden tuotantomenetelmät on kuvattu tarkemmin toimituksen mukana olevissa loppuraporteissa. Seudullinen maanpeiteaineisto on tuotettu HSY:n johdolla yhdessä PKS-kuntien kanssa vuodesta 2014 alkaen kahden vuoden välein. Vuonna 2016 mukaan liittyi PKS:n lisäksi Kirkkonummen kunta ja vuonna 2018 edellä mainittujen lisäksi Keravan kaupunki, joka ei ollut enää vuonna 2020 mukana aineistossa.

Aineistoissa paljas maa ja muu vettä läpäisemätön pinta ovat ongelmallisia luokkia suhteessa toisiinsa (ks. menetelmäkuvaukset) ja niitä kannattaa käsitellä yhtenä luokkana. Vuodesta 2016 alkaen aineistot ovat rakenteeltaan yhteneväisiä keskenään. Vuoden 2014 aineistossa maanpeitteen luokittelu poikkeaa tuoreemmista aineistoista tiestön ja kasvillisuuden osalta. Luokittelumuutos on kuitenkin toteutettu siten, että uudemmat aineistot voidaan luokitella myös samalla tavalla kuin vuoden 2014 maanpeiteaineisto. Vuosien 2016, 2018 ja 2020 aineistoista on saatavilla perustoimituksen lisäksi myös alueen viherpinta versiona, jossa tiestö ja rakennukset eivät sitä leikkaa, eli viherpinta on sellaisena kuin se on tulkittu ilmakuvalta NDVI:n sekä Lidar-aineistojen avulla.

Vektoriaineistot on jaettu maanpeiteryhmittäin omiksi tasoikseen ja rasteriaineistot 2,5 km ruutuihin. Aineistot ovat tiedostokooltaan erittäin suuria, minkä vuoksi ne on jaettu kunnittain sekä formaateittain zippipaketeiksi.

Aineistot tilataan osoitteesta sepe@hsy.fi. Aineistot toimitetaan käyttäjän määrittämältä alueelta ja rajaus voidaan tehdä myös paikkatietomuodossa (mapinfo tab tai shp), mikäli HSY:lle toimitetaan ko. rajaus. Ladattavana olevista indeksikartoista on nähtävillä rasteriaineistojen karttalehtijaot.

Helsingin seudun maanpeiteaineiston hyödyntämisesimerkkejä >>

2020

Vuosien 2020 ja 2018 aineistot on tuotettu keskenään täysin samalla menetelmällä. Lopputuotteissa on kuitenkin merkittäviä eroavaisuuksia, sillä vuoden 2020 maanpeiteaineiston taustalla oleva ortoilmakuva on kuvattu myöhemmin kesällä kuin edellinen kuva, minkä vuoksi kuvissa esiintyy huomattavasti enemmän varjoja, jotka osittain hankaloittavat kuvatulkintaa ja maanpeitteen luokittelua. Vuoden 2020 aineistossa ei ole tausta-aineistona Ruokaviraston peltolohkorekisteriä, mikä osaltaan selittää eroavaisuuden vuoden 2018 aineistoon myös.

Helsingin seudun maanpeiteaineisto 2020:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Helsingin seudun maanpeiteaineisto © HSY ja alueen kunnat 2020; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2020, © Väylävirasto, Digiroad 2020

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

Vuoden 2020 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa

2018

Kirkkonummen osalta vuoden 2018 maanpeiteaineisto koostuu osittain vuoden 2016 aineistosta. Indeksikartasta voi tarkistaa aineistolähdejaon. Liitosraja on vektoriaineistoissa toteutettu siten, että vuoden 2018 luokittelutulos on yhdistetty vuoden 2016 aineistoon sulauttamalla saman ryhmän kohteet yli liitosrajan 10 cm toleranssilla siten, että vain vuoden 2018 kohteiden geometriat saivat liikkua.

Seudullinen maanpeiteaineisto 2018:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2018; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2018, © Liikennevirasto, Digiroad 2018, © Maaseutuvirasto 2018

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

Vuoden 2018 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa

2016

Eteläisen Espoon alueelta tuotettiin vastaavanlainen maanpeiteaineisto, jonka tuotantoprosessissa hyödynnettiin kuntien ja MML:n Lidar-aineistojen sijasta monikanavalaserkeilaimella (Titan) tuotettua tiheämpää pistepilveä. Tämä aineisto aluerajauksineen on myös saatavilla.

Seudullinen maanpeiteaineisto 2016:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2016; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2015, © Liikennevirasto, Digiroad 2016 © Maaseutuvirasto 2016, © HSL 2016

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

Vuoden 2016 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa

2014

Seudullinen maanpeiteaineisto 2014:n esittämisen yhteydessä käytetään seuraavaa viittausta: Seudullinen maanpeiteaineisto: © HSY ja alueen kunnat 2014; tausta-aineistot: © Maanmittauslaitos 2013, © Liikennevirasto, Digiroad 2013.

Ohjeet:

Lataa karttalehtijaot:

Paljaan maan ja muun vettä läpäisemättömän pinnan hankalan erotuskyvyn vuoksi vuoden 2014 aineiston kohdalla HSY teetti myös toisen ilmakuvatulkinnan samoilla lähtöaineistoilla, mutta eri menetelmällä. Uusintaluokittelussa on ohjatulla luokittelulla kartoitettu ainoastaan paljas maa sekä muu vettä läpäisemätön pinta. Lisätiedustelut: sepe@hsy.fi​​.

Vuoden 2014 aineiston esikatselu ja tiedostolataus HSY:n karttapalvelussa

Lataa aineisto

Lisätiedot

Julkaistu: 28.10.2015
Päivitetty: 26.04.2021
Päivitystiheys: 2 vuotta
Lisätietoja:
Kategoriat: Kartat Rajapinnat Ympäristö ja luonto
Avainsanat: avokalliot kadut kasvillisuus maanpeite puusto rakennukset tiet vesistöt
Aikasarja alkaa: 2014
Aikasarjan tarkkuus: 2 vuotta