Vesihuollon toimintahäiriöt ja korvauksen hakeminen

Joskus vesihuollossa voi syntyä häiriötilanteita, joissa asiakkaalla on mahdollisuus saada korvausta HSY:ltä. Korvauskäytäntömme perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön, erityisesti vesihuoltolakiin ja siihen pohjautuviin vesihuollon yleisiin toimitusehtoihimme.

Käyttökatkos tai laatupoikkeama

Hyvitämme talousveden käyttökatkoksen asiakkaalle vesihuoltolain ja vesihuollon yleisten toimitusehtojen mukaisesti. Hyvityksen määrä yli 12 tuntia kestäneestä keskeytyksestä on vähintään 2 prosenttia asiakkaan vuotuisesta perus- ja käyttömaksusta. Huomioimme hyvityksen myöhemmin kiinteistön vesilaskussa, joten HSY:lle ei tarvitse toimittaa erillistä hakemusta.

Veden laatupoikkeamasta kannattaa olla ensin yhteydessä vikapäivystykseemme, puh. 09 1561 3000. Jos laatupoikkeamasta on aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja, tulee korvausta hakea erikseen kirjallisesti. Korvaushakemus lähetetään osoitteeseen: HSY:n kirjaamo, PL 100, 00066 HSY tai kirjaamo(at)hsy.fi. Asunto-osakeyhtiöitä suosittelemme tekemään hakemuksen kootusti isännöitsijän kautta.

Vesijohtovuoto ja viemäritulva

Kiinteistön vesivahingon sattuessa on ensin tarkistettava, onko vesivahinko aiheutunut kiinteistön vesikalusteista tai vesijohdoista. Jos vesivahingon aiheuttajaa ei löydy kiinteistön puolelta, on hyvä olla yhteydessä HSY:hyn ja selvittää, onko runkovesijohdossamme ollut vuoto.  Vesijohtojamme rikkoutuu silloin tällöin maan liikkeiden, kuten routimisen, vuoksi, ja silloin vettä voi kulkeutua kiinteistölle. Yhteystietomme löydät korvaushakemusohjeesta.

Vesivahinko voi aiheutua myös viemärin tulvimisesta. Viemäri tukkiutuu esimerkiksi sinne kulkeutuneen hiekan, esineiden, kasvuston tai rasvan seurauksena. Jos tulviminen johtuu painaumasta tai tukoksesta HSY:n runkoviemärissä eikä ole seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta, on HSY vastuussa tulvimisesta aiheutuneista omaisuusvahingoista.

Tulvavahinko voi syntyä myös poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen vuoksi, jolloin viemärien kapasiteetti ei pysty käsittelemään kaikkea vesimäärää. Tilanteessa, jossa viemäriverkostostamme ei ole löydetty vikaa ja sademäärä on ollut niin poikkeuksellinen, ettei vesihuoltolaitoksen voida edellyttää siihen varautuvan viemärikapasiteetillaan, on HSY vapaa korvausvastuusta.

Kullekin vesihuoltoon liittyneelle kiinteistölle on määritelty liitoskohtalausunnossa padotuskorkeus, jonka alapuoliset tilat liittyjäasiakkaan tulee suojata. Toimitusehtojensa perusteella emme vastaa yleisten, padotuskorkeuden alapuolisten tilojen tulvavahingoista.

Jos veden tulviminen on johtunut HSY:n vesijohdon rikkoutumisesta tai runkoviemärin virheellisestä toiminnasta, korvaamme tulvimisesta aiheutuneet välittömät omaisuusvahingot.

Irronneesta kaivonkannesta tai vuotomontusta aiheutuneet vahingot

Jos ajoneuvollesi aiheutuu vahinkoa HSY:n irronneesta kaivonkannesta tai tiellä olevasta vuotomontusta, voit hakea korvausta lomakkeella. Korvaamme vahingot vain toteutuneita kustannuksia vastaan. Mikäli haet ensin korvausta omasta ajoneuvovakuutuksestasi (kasko), voit hakea meiltä korvausta jälkikäteen omavastuun ja mahdollisen bonusmenetyksen osalta.

Jos kansivahinko on aiheutunut ritiläkaivon kannesta (hulevesi- eli sadevesikaivo), kuuluu vastuu kaupungille. Tällöin korvausvaatimus tulee osoittaa kunnalle, jossa vahinko tapahtui. Ota yhteyttä kyseisen kunnan tekniseen toimialaan.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Kuluttaja-asiakas voi saattaa korvausta koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan.