Vesihuollon toiminta-alue

Vesihuollon toiminta-alue on alue, jolla vesihuoltolaitos tarjoaa vesihuoltopalveluita. Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoihin.

HSY:n vesihuollon toiminta-alue päivitetään vuosittain. Kukin jäsenkunta hyväksyy HSY:n toiminta-alueen oman alueensa osalta. HSY:n lisäksi vesihuoltopalveluita HSY:n jäsenkuntien alueella tarjoaa usea vesiosuuskunta, -yhtiö tai -yhtymä. Jäsenkunnat ovat vahvistaneet osalle näistä toimijoista toiminta-alueen. Hyväksytyt vesiosuuskuntien, -yhtiöiden tai -yhtymien toiminta-alueet löytyvät oheiselta HSY:n toiminta-alueen kartalta.

Vesihuollon toiminta-aluekartta