Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pyöräilijä Helsingissä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään HSY:n tuottaman vesihuollon suunniteltu laajentuminen vuoteen 2030 saakka. Vesihuollon laajentaminen perustuu maankäytön kehittymiseen, esimerkiksi uusien asemakaava-alueiden toteuttamiseen ja täydennysrakentamiseen. Näin ollen verkostojen laajentumisen ja täydennysrakentamisen toteutusvuodet tarkentuvat kaupunkien asemakaavoituksen edetessä.

HSY:n alueen vedenkäyttäjien määrän oletetaan kasvavan noin 150 000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämistoimenpiteet perustuvat vesihuollon tarpeen arviointiin. Verkostoja laajennetaan suunnitelmakautena muilla kuin asemakaavoitettavilla alueilla yhteensä 900 asukkaan ulottuville.

HSY:n jäsenkunnat (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) laativat ja pitävät oman alueensa vesihuollon kehittämissuunnitelmat ajan tasalla yhteistyössä HSY:n kanssa. Kaikkien jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat päivitetään samanaikaisesti neljän vuoden välein. Kehittämissuunnitelmat on päivitetty vuonna 2021 ja kaupungit ovat hyväksyneet omat kehittämissuunnitelmansa loppuvuoden 2021 ja alkuvuoden 2022 välillä. Tätä ennen suunnitelmat olivat kuntalaisille nähtävillä.

Jäsenkuntien suunnitelmissa on tarkemmin esitetty kaupunkikohtaisia vesihuollon kehittämisen tarpeita. Kaupungit julkaisevat omat vesihuollon kehittämissuunnitelmansa verkkosivuillaan. HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma on koostettu jäsenkuntakohtaisista vesihuollon kehittämissuunnitelmista.