Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Pyöräilijä Helsingissä.

HSY:n hallitus päättää HSY-alueen kehittämissuunnitelmasta kesällä 2021. Jäsenkunnat asettavat kaupunkikohtaiset suunnitelmansa nähtäville vuoden 2021 aikana, jolloin kuntalaisille tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa oman kaupunkinsa vesihuollon kehittämissuunnitelmaan ennen kaupunkikohtaisten suunnitelmien hyväksymistä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on valmistunut huhtikuussa 2021. Tällä sivulla on esitetty luonnos kehittämissuunnitelmasta 2021-30 sekä vuonna 2017 hyväksytty vuosien 2017-26 kehittämissuunnitelma.

HSY:n vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitetään HSY:n tuottaman vesihuollon suunniteltu laajentuminen vuoteen 2030 saakka. Vesihuollon laajentaminen perustuu maankäytön kehittymiseen, esimerkiksi uusien asemakaava-alueiden toteuttamiseen ja täydennysrakentamiseen. Näin ollen verkostojen laajentumisen ja täydennysrakentamisen toteutusvuodet tarkentuvat kaupunkien asemakaavoituksen edetessä.

HSY:n alueen vedenkäyttäjien määrän oletetaan kasvavan noin 150 000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämistoimenpiteet perustuvat vesihuollon tarpeen arviointiin. Verkostoja laajennetaan suunnitelmakautena muilla kuin asemakaavoitettavilla alueilla yhteensä 900 asukkaan ulottuville.

HSY:n jäsenkunnat (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) laativat ja pitävät oman alueensa vesihuollon kehittämissuunnitelmat ajan tasalla yhteistyössä HSY:n kanssa. Kaikkien jäsenkuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat päivitetään samanaikaisesti neljän vuoden välein.

Jäsenkuntien suunnitelmissa on tarkemmin esitetty kaupunkikohtaisia vesihuollon kehittämisen tarpeita. Kaupungit julkaisevat omat vesihuollon kehittämissuunnitelmansa verkkosivuillaan. HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma on koostettu jäsenkuntakohtaisista vesihuollon kehittämissuunnitelmista.