Vesihuollon investointihankkeet

Investoimme vuosittain noin 200 miljoonaa euroa pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittämiseen ja korjaamiseen. Toimiva vesihuolto on tärkeä osa maailman kestävintä pääkaupunkiseutua, ja investoinneilla parannamme vesihuollon toimintavarmuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tältä sivulta löydät lisätietoja hankkeistamme.

HSY:n vesihuolto vastaa pääkaupunkiseudun vesijohto- ja viemäriverkostojen sekä vesihuollon laitosten suunnittelusta, rakennuttamisesta, käytöstä ja valvonnasta. Pidämme huolta muun muassa pääkaupunkiseudun 12:sta vesitornista, 549:stä jätevedenpumppaamosta sekä vesihuollon verkostoista, joita on yhteensä noin 8 000 kilometriä.

Toteutamme hankkeita sekä yksin että yhdessä kaupunkien kanssa. HSY:n vesihuoltoverkostot pyritään rakentamaan ja korjaamaan esimerkiksi katuremonttien yhteydessä, jolloin työt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille.

HSY:n vesihuollon investointisuunnitelmat tehdään kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Pitkäjänteisellä suunnittelulla varmistamme vesihuoltoverkoston kunnon sekä vedenjakelun ja -puhdistuksen riittävän kapasiteetin alueen asukasmäärän kasvaessa. 

Erikokoisia hankkeita ympäri pääkaupunkiseutua

Suurin meneillään oleva hankkeemme on Blominmäen vuonna 2022 valmistuvan jätevedenpuhdistamon rakentaminen, joka korvaa nykyisen Suomenojan jätevedenpuhdistamon. Lisätietoja saat Blominmäen sivuilta.

Toinen näkyvä vesihuollon hankkeemme on Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltosaneeraus, jossa saneeraamme paitsi vastuullamme olevat vesijohdot, jätevesiviemärit ja hulevesiviemärit, myös kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja tonttiviemärit runkoverkosta tontin rajalle asti. Lisätietoja löydät Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltosaneerauksen verkkosivuilta.

Isojen hankkeiden lisäksi parannamme ja korjaamme jatkuvasti myös muuta vesihuollon infrastruktuuria. Tältä sivulta löydät muutamien parhaillaan toteutuksessa olevien tai tulevaisuudessa alkavien hankkeidemme esittelyjä.

Nykyisiä hankkeitamme

Kivistön–Koillis-Espoon runkoviemäri

Vantaan länsiosien jätevedet viemäröidään käsiteltäviksi Suomenojan puhdistamolle Espooseen. Luoteis-Vantaalla, erityisesti Kivistössä, ja Pohjois-Espoossa rakennetaan paljon asutusta ja sen ennustetaan tiivistyvän huomattavasti vuoteen 2030 mennessä.

Reitillä on kolme jätevesipumppaamoa, jotka saneerataan. Tarvittaessa saneerataan myös muut vesihuoltolinjat jätevesiviemärien kapasiteettien kasvattamisen yhteydessä.

Hankkeen tavoitteena on pienentää viemäritulvien riskiä ympäristöön ja vähentää omaisuusriskejä. Samalla vedenjakelun toimintavarmuus paranee. Vantaalta Espooseen ulottuva hankekokonaisuus koostuu useista hankkeista.

Vehkalan viemäröinnin alue
• Urakka-alue: Vehkala, Vantaa
• Urakka-aika: 2020-2021
• Kustannusarvio: n. 2,7 miljoonaa euroa
• Urakoitsija viettoviemäreiden rakentamisessa: VM Suomalainen Oy
• Urakoitsija Petikon pumppaamon rakentamisessa: Skanska Infra Oy

Paalulaatta-alueet
• Urakka-alue: Petikon pumppaamon ELY-alue ja Martinkyläntie, Vantaa
• Urakka-aika: 2021

Petikontie
• Urakka-alue: Petikontie, Vantaa
• Urakka-aika: 2021

Kehä III alitus, Myllymäen pumppaamo
• Urakka-alue: Vantaa
• Urakka-aika: 2021-2022

Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2 -alueen vesihuollon rakentaminen

 • Urakka-alue: Helsinki, Kruunuvuorenranta, Haakoninlahti 2
 • Urakka-aika: 2020-2021
 • Kustannusarvio: n. 1,6 miljoonaa euroa
 • Rakennuttaja: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
 • Urakoitsija: Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala rakennuttaa Kruunuvuorenrannan Haakoninlahti 2 -alueen katuja ja kunnallistekniikkaa. Urakkaan kuuluu aluetta palvelevien vesijohtojen ja viemäreiden sekä kahden jätevedenpumppaamon rakentaminen. Urakka-alueeseen kuuluvat Ellidankuja, Mirandankuja, Mirandankatu, Frejankuja ja Saaristolaivastonkuja sekä osat Haakoninlahdenkadusta, Saaristolaivastonkadusta ja Stansvikin rantakadusta.

Peltoniemen paineenkorotusasema

 • Urakka-alue: Vantaa, Koivukylä
 • Urakka-aika: 2019-2020
 • Kustannusarvio: 1,8 miljoonaa euroa
 • Urakoitsija: Suomen Merittirakennus Oy

Korvaamme Koivukylän paineenkorotusaseman uudella Peltoniemen paineenkorotusasemalla, joka rakennetaan noin kilometrin päähän nykyisestä paineenkorotusasemasta. Paineenkorotusaseman siirto ja muut muutokset mahdollistavat Asolan alueen siirtämisen Tikkurilan painepiiriin, mikä vähentää veden pumppaustarvetta ja palvelee alueen asukkaita sopivammalla verkostopaineella. Uudelle paineenkorotusasemalle tulee myös kiinteä varavoima, mikä parantaa Korson painepiirin vedenjakelun varmuutta: sen ansiosta pumppaus ei keskeydy sähkökatkon takia.

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen perusparannus ​

 • Urakka-alue: Helsinki, Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos
 • Urakka-aika: suunnittelu 2019–2021, rakentaminen 2020–2025
 • Kustannusarvio: yhteensä n. 40 miljoonaa euroa
 • Toteutussuunnittelu: Afry ja Ramboll
 • Urakoitsija: Skanska Infra Oy

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta perusparannetaan vuosina 2020–2025. Parannuksen tavoitteena on nostaa puhdistamon kapasiteettia, jotta pystymme jatkossakin vastaamaan pääkaupunkiseudun vedenkulutuksen tarpeeseen. Samalla parannetaan vedenpuhdistuksen prosesseja.

Puistolan jätevesipumppaamo

 • Urakka-alue: Helsinki, Puistola
 • Urakka-aika: 2020-2021
 • Kustannusarvio: 2,7 miljoonaa euroa
 • Urakoitsija: Skanska Infra Oy

Korvaamme Helsingin korvataan vanhentunutta tekniikkaa sisältävän ja kapasiteetiltaan vajaaksi jäävän vanhan jätevesipumppaamon. Uusi jätevesipumppaamo palvelee energiatehokkaasti ja toimintavarmasti alueen uusia tarpeita vuosikymmenien ajan.

 

Tulevia hankkeitamme

Otaniemen vesihuollon saneeraus

 • Urakka-alue: Espoo, Otaniemi
 • Urakka-aika: 2021-2026
 • Kustannusarvio: n. 15,7 miljoonaa euroa

Espoon Otaniemi on kampuskaupunginosa, jonka vesihuollon asiakasmäärät kasvavat nopeasti. Tulevien vuosien aikana Otaniemessä on luvassa useita vesihuoltoverkostohankkeita, joista osa toteutetaan kaupungin katu- ja kaavahankkeiden yhteydessä, osa HSY:n omina saneeraushankkeina.

Alueella rakennetaan kokonaan uusia verkosto-osuuksia, tehdään johtosiirtoja ja parannetaan verkostojen kapasiteettia. Lisäksi 1950- ja 60-luvulta peräisin olevat, ikääntyneet ja huonokuntoiset vesihuolto- ja hulevesiverkostot saneerataan. Saneerauksen jälkeen verkostot toimivat varmemmin ja alueella usein esiintyneet vesijohtovuodot vähenevät.

Ensisijaisesti vesihuoltoa saneerataan Konemiehentiellä Puumiehenkujan risteyksestä pohjoiseen, Sähkömiehentiellä ja Otakaaren luoteisosassa Servin Maijan tiehen asti. Melko kiireellisiä töitä vaativat myös Rakentajanaukion ja Alvarinaukion vesijohto- ja viemärilinjat.