Vapautukset liittymisestä

Pöydällä on papereita. Papereita tutkivien henkilöiden kädet näkyvät ja yksi osoittaa paperia.

Vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Jos toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön omistaja tai haltija ei halua liittää kiinteistöään vesihuoltoverkostoihin, on liittymisestä haettava vapautusta oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Vapautus liittymisestä vesijohtoon tai jätevesiviemäriin

Vapautus vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä myönnetään, jos liittyminen muodostuu hakijalle kohtuuttomaksi kustannusten, vesihuoltopalveluiden vähäisen tarpeen tai muun erityisen syyn vuoksi. Vapautuksen saaminen edellyttää lisäksi, että kiinteistöllä on käytettävissään riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä ja jäteveden käsittelystä huolehditaan lakien ja asetusten mukaisesti.

Taajama-alueen ulkopuolella velvollisuus määräytyy eri perustein kuin taajamassa. Lisätietoa löydät kaupunkien verkkosivustoilta.

Vapautus liittymisestä hulevesiviemäriin

Huleveden viemäröintialueella sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin. Jos huleveden viemäröintialueella sijaitsevan kiinteistön omistaja tai haltija ei halua liittää kiinteistöään hulevesiviemäriverkostoon, on liittymisestä haettava vapautusta oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Vapautus hulevesiviemäriin liittymisestä myönnetään, jos liittyminen hulevesiviemäriin muodostuu asiakkaalle kohtuuttomaksi kustannusten, huleveden viemäröintipalvelun vähäisen tarpeen tai muun erityisen syyn vuoksi. Vapautuksen myöntäminen edellyttää lisäksi, että kiinteistön hulevedet voidaan käsitellä ja johtaa siten, että niistä ei aiheudu haittaa naapureille.

Lisätietoa vapautuksen hakemisesta vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja/tai hulevesiviemäriin liittymisestä löytyy kaupunkien verkkosivuilta:

Vaikka kiinteistö saisi vapautuksen johonkin verkostoon liittymisestä, HSY osoittaa liitoskohtalausunnolla liitoskohdat kaikkiin niihin verkostoihin, joiden toiminta-/viemäröintialueelle kiinteistö kuuluu. Kaikilta kiinteistöiltä, jotka sijaitsevat huleveden viemäröintialueella, peritään huleveden perusmaksua. Lisää tietoa huleveden viemäröinnin maksuista löydät Hulevesi-sivuiltamme.