Työmaa-aikainen liittymä

Kuva rakenteilla olevasta talosta

Työmaa-aikaisesta liittymästä tehdään erillinen liitoskohtalausunto ja käyttösopimus. Yksittäisten pientalojen työmaille ei kuitenkaan tehdä työmaa-aikaisia sopimuksia.  

Tilaa liitoskohtalausunto liittymisportaalissa kohdasta ”Työmaaparakin liitoskohtalausunto”. Tilaa käyttösopimus liittymis- ja käyttösopimuksen tilauslomakkeella. Kun olet saanut liitoskohtalausunnon ja allekirjoittanut käyttösopimuksen, tilaa liitostyö liittymisportaalissa.

Liittyjän on kiinnitettävä erityistä huomiota vesijohdon ja vesimittarin suojaamiseen jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta haitallisilta vaikutuksilta. Työmaan loputtua liitokset poistetaan käytöstä liittyjän kustannuksella.

Työmaan louhintavesien tai maalämpökaivojen porausvesien johtamisesta HSY:n viemäriin ei laadita liitoskohtalausuntoa, vaan niistä voit lähettää kyselyn sähköpostiin monttuvesi@hsy.fi.