Tonttijohtojen tai vesimittarien jäätyminen

Talvinen katu Helsingissä

Talven pakkaset ja routa koettelevat vesijohtoverkostoa aiheuttaen putkivuotoja, mutta kylmyys kiusaa myös kiinteistöjen tonttijohtoja ja vesimittareita. Jäätyessään vesimittarit rikkoutuvat. Mikäli vesimittarit pääsevät jäätymään, niiden vaihtaminen saattaa kestää ruuhka-aikana useita päiviä.

Toimintaohje

1

Älä sulata jäätynyttä johtoa tai vesimittaria itse.

2

Jos mahdollista, sulje vesimittariventtiilit.

3

Tilaa yksityinen putkiliike sulattamaan putkia.

4

Soita HSY:n vikailmoitusnumeroon 09 1561 3000. Vain HSY saa vaihtaa vesimittarin ja myös tonttijohdon sulkeminen pitää sopia HSY:n kanssa.

Ehkäise jäätyminen eristämällä

Kiinteistöt maksavat itse vesimittareiden ja tonttijohtojen jäätymisestä aiheutuvat kustannukset, joten varotoimenpiteistä kannattaa huolehtia turhien kustannusten ja vedenjakelukatkosten välttämiseksi. Putkien jäätymiset johtuvat usein huonoista tai olemattomista eristeistä. Tonttijohtojen jäätymistä voit estää eristämällä etenkin alle kahden metrin syvyydessä olevat putket huolellisesti. 

Voit estää tonttijohtojen jäätymisen myös juoksuttamalla niissä hiljalleen vesijohtovettä. Ennen vedenjuoksutusta on kuitenkin tärkeää varmistaa viemäreiden kunnollinen toiminta, sillä talvisin viemärit voivat jäätyä. Jäätynyt viemäri tukkeutuu, jolloin juoksutettava vesi purkautuu hallitsemattomasti. Tämä voi aiheuttaa kiinteistöön vakavia kosteusvahinkoja.

​Myös vesimittarit on syytä suojata pakkaselta ja kylmältä. Asukkaan kannattaa varmistaa, että kiinteistön vesimittaritila on riittävästi lämmitetty. Samalla on hyvä tarkistaa, ettei pakkanen pääse sisään teknisen tilan tai vesimittaritilan tuuletusaukoista ja -ovista. Vähäinenkin jäätyminen voi rikkoa mittarin kansilasin ja aiheuttaa mittavan vesivuodon.

Ammattilaine​​​n sulattaa jäätyneen vesimittarin

Jäätyneen putken sulattaminen kuuluu aina ammattilaisille. Ainoa oikea sulatustapa on höyry- tai vesisulatus. Vesimittari irrotetaan ja putki sulatetaan höyry- tai vesiletkulla vesimittarin suunnasta. Näin sulanut vesi purkautuu ulos mittarin kohdalta.

Sulattaminen täytyy tehdä harkiten ja suunnitelmallisesti, sillä omatoimisella sulatuksella voi saada aikaan ikävän vesivahingon.  Jos putkea sulatetaan väärästä kohdasta, esimerkiksi putken keskeltä, vesi sulaa ja voi laajetessaan rikkoa putken.

Tonttijohtojen sulatustöitä voi tilata yksityisiltä sulatusyrityksiltä, mutta tonttijohtojen sulkemisesta on oltava yhteydessä meihin. Jäätyneen vesimittarin vaihto tulee aina tilata HSY:n vesihuollon verkko-osaston vikailmoitusnumerosta, puh. 09 1561 3000.