Jätevedenpuhdistusprosessi

HSY:n kahdella jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan pääkaupunkiseudun jätevedet. Prosessit vastaavat pääosin toisiaan.

Kemiallisella puhdistuksella poistetaan fosfori

Jätevedessä on runsaasti fosforia. Se on peräisin ihmisten syömästä ruoasta ja esimerkiksi pesuaineista.  Kemiallisessa puhdistuksessa jäteveteen lisätään rautasuolaa eli ferrosulfaattia.  Se saostaa vedessä olevan fosforin niin sanotuksi biofosforiksi ja painuu saostusaltaan pohjalle osaksi lietettä. Altaan pohjalta liete kerätään jatkokäsittelyyn.​​ Blominmäessä fosforinpoistoa tehostetaan vielä kiekkosuodatuksella. Kiekkosuodatuksen ansiosta Blominmäen fosforin poistotaso on Viikinmäkeäkin parempi. 

Bakteerit toimivat tehokkaasti

Jäteveden biologinen puhdistus tapahtuu hyödyntämällä  jätevedessä olevia bakteereja. Biologisessa puhdistuksessa veteen johdetaan ilmaa pieninä kuplina eli se ilmastetaan. Tällöin jäteveden bakteerit alkavat kasvaa ja lisääntyä. Näin muodostuu aktiivilietettä ja kasvaessaan bakteerit kuluttavat jäteveden eloperäistä ainetta. Samalla typpeä vapautuu ilmaan typpikaasuna.

Tämän jälkeen vesi ohjataan jälkiselkeyttimeen, jossa liete vajoaa altaan pohjalle ja puhdas vesi jää altaan yläosaan. Liete kerätään talteen ja suurin osa siitä kierrätetään biologisen puhdistusprosessin alkuun. Täten bakteerit ovat heti valmiina uudelleen töihin. Selkeyttimen läpi mennyt vesi on tarpeeksi puhdasta päästettäväksi mereen. Pieni osuus lietteestä poistetaan jatkuvasti prosessista ja johdetaan lietteenkäsittelyyn.​

Typen poisto on biologinen prosessi

Aktiivilietteen bakteerit kuluttavat kasvaessaan myös typpeä. Pääosa typestä kuitenkin poistuu bakteerien muuttaessa sen typpikaasuksi. Pääosa typenpoistosta tapahtuu aktiivilieteprosessissa, mutta puhdistusta jatketaan edelleen biologisilla typenpoistosuodattimilla. Laitokset poistavatkin typpeä merkittävästi tehokkaammin kuin niiden ympäristöluvat edellyttävät.

Lietteestä tehdää biokaasua ja multaa

Mädätyksen jälkeen liete kompostoidaan ja jatkojalostetaan multatuotteiksi. Näin lietteessä oleva eloperäinen aine ja sen sisältämä fosfori ja typpi pääsevät uudelleen kiertoon.

Lisätietoa multatuotteista: metsapirtinmulta.fi

Tarkat tiedot jätevedenpuhdistuksesta voit lukea Julkaisut ja raportit -sivulta  Jätevedenpuhdistuksen vuosiraportista.