Nylands luftkvalitetsrapporter

Illustration av Nylands luftkvalitetsrapporter.

Enligt miljöskyddslagen är kommunerna skyldiga att se till att deras områdes miljöstatus övervakas i enlighet med lokala förhållanden. Enligt luftkvalitetsförordningen måste närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) vara medvetna om luftkvaliteten och se till att luftkvalitetsuppföljningen i deras område är välorganiserad. De skyldigheter som gäller uppföljningen av luftkvaliteten i industrianläggningar fastställs i verksamheternas miljötillstånd. Kommunerna och industrin har följt luftkvaliteten i Nyland genom mätningar ända sedan 1970-talet. I Nyland sker uppföljningen av luftkvaliteten som en regional gemensam övervakning, som betalas av regionens kommuner och delvis industrianläggningarna. HRM ansvarar för luftkvalitetsmätningarna i Nyland.

Luftkvaliteten i Nyland bedöms genom kontinuerliga och indikativa mätningar, utsläppsundersökningar och med hjälp av bioindikatorer. Mätningar görs i enlighet med det femåriga uppföljningsprogrammet för luftkvaliteten i Nyland. Kontinuerlig övervakning av luftkvaliteten görs i Lojo, vars resultat visar luftkvaliteten i städernas bakgrundsområden. En annan mätstation finns i perioder på ett år i trafikmiljöer i Kyrkslätt, Borgå, Hyvinge, Träskända och Kervo.

Vedeldningens effekter på luftkvaliteten följs upp årligen i ett småhusområde med en PAH-insamlare och ett LDSA-mätinstrument. Dessutom utförs vägledande passiva insamlingar i flera kommuner i Nyland. Utsläppen uppskattas också årligen i varje kommun i regionen. Rapporten om luftkvaliteten i Nyland och dess utveckling publiceras som en publikation av Nylands NTM-central.

Olika parter har sedan 1980-talet studerat luftkvaliteten och dess utveckling i Nyland med hjälp av olika bioindikatorundersökningar. Lavarnas tillstånd och riklighet används som indikator för att återspegla luftföroreningarnas effekter.