PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteisiin kuuluvan bentso(a)pyreenin tavoitearvo (1 ng/m3) voi ylittyä paikoin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteen päästöjen vaikutus pitoisuuksiin on melko vähäinen. Monet PAH-yhdisteet, kuten bentso(a)pyreeni, lisäävät syöpäriskiä.

PAH-yhdisteitä mitataan pääkaupunkiseudulla pysyvästi Kalliossa, Mäkelänkadulla ja pientaloalueella Vartiokylässä. Vuonna 2023 PAH-yhdisteitä mitataan myös Tapanilan pientaloalueella. Muualla Uudellamaalla PAH-yhdisteitä mitataan vuonna 2023 Raaseporin pientaloalueella.

Aikaisempina vuosina PAH-yhdisteitä on mitattu pääkaupunkiseudun pientaloalueilla Ruskeasannassa, Pirkkolassa ja Ylästössä sekä Luukin tausta-asemalla ja Tikkurilan vilkasliikenteisellä asemalla. Muualla Uudellamaalla PAH-yhdisteitä on aiemmin mitattu Vanhan Porvoon, Tuusulan ja Lohjan pientaloalueilla.

Voit tarkastella bentso(a)pyreenin kuukausipitoisuuksia pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla alla olevasta graafista. Tulokset päivitetään kolmen kuukauden välein. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuosikeskiarvo on yli 1 nanogrammaa kuutiossa ilmaa (ng/m3).

Avaa tulokset uuteen ikkunaan.

Näin tarkastelet bentso(a)pyreenin pitoisuuksia pääkaupunkiseudulla ja muulla Uudellamaalla