Toimiva jätetila

Nainen laittaa biojätettä astiaan jätehuoneessa.

Jätepiste on asukkaiden arjessa näkyvä asia, jonka toimivuutta ja siisteyttä arvostetaan. Siistiä ja oikeaoppisesti rakennettua jätepistettä on miellyttävä käyttää ja se edistää jätteiden kierrätystä ja auttaa myös esimerkiksi tuholasten torjunnassa.

Jätetilan suunnittelu perustuu käyttäjien omiin tarpeisiin. Tarpeiden ohella suunnittelussa täytyy huomioida myös jätehuolto- ja paloturvallisuusmääräykset, sekä kuntien määräykset. Jäteastioiden tyhjennys pitää aina pystyä suorittamaan sujuvasti ja työturvallisesti.

Tutustu jätehuoltomääräysten jätetilan suunnitelua koskeviin määräyksiin:

Jätehuoltomääräykset

Suurissa kiinteistöissä on usein tarkoituksenmukaista käyttää useita jätepisteitä, jolloin jätteiden kuljetusmatka ei muodostu kenellekään kohtuuttoman pitkäksi.

Jäteastioiden mitoitustaulukko

Mitoitustaulukon astiamäärät ovat ohjeellisia. Jätteen määrään vaikuttaa asukasmäärän lisäksi muiden muassa asukasrakenne ja kiinteistön käyttötarkoius. Tarvittavien jäteastioiden määrään vaikuttaa myös kiinteistön jätepisteiden lukumäärä. 

Kiinteistöllesi suositeltavan astiamäärän voit tarkistaa jätehuollon asiointipalvelusta:

Jätehuollon asiointipalvelu

Toimiva jätepiste on:

  • riittävän suuri, jotta sinne mahtuu kaikki tarvittavat astiat. Astioita täytyy pystyä tyhjentämään muita astioita siirtämättä.
  • valaistu. HUOM! Muista myös siirtoväylien valaiseminen.
  • varusteltu riittävän leveällä ja tukevarakenteisella ovella. 
  • alustaltaan kovapohjainen, tasainen, vaakasuora ja luistamaton. Jätepisteessä ja siirtoväylällä ei ole kynnystä.
  • merkitty jätetilakyltillä sekä kiinteistön osoitteella helpottamaan jätteenkuljettajan työtä.
  • lajittelua edistävä. Tilaa tarvittaessa maksuttomat lajitteluopasteet jätetilaan ja -astioihin.
  • turvallinen ja sinne on esteetön pääsy.
  • suojattu tarvittaessa tuhoelämiltä esimerkiksi verkoin.
  • työturvallinen.
  • tarvittaessa lukittu HSY:n sarjoituksen mukaisella lukituksella.

Syväkeräyssäiliöiden ympärillä on oltava riittävästi tilaa. Tyhjennysauton puomin pitää ylettyä säiliöön. Yläpuolella tai läheisyydessä ei saa olla sähköjohtoja