Biojätteen käsittely

Opastekyltti biojätteen vastaanotosta.

HSY:n biojätteen käsittely perustuu osavirtamädätykseen, jossa biojätettä mädätetään ja kompostoidaan. Kumpaankin käsittelyprosessiin ohjataan aina sopivin osa biojätteestä. Osavirtamädätys on biokaasun tuotannon ansiosta kompostointia ekologisempi käsittelymenetelmä. Ämmässuolle tuodaan vuodessa yli 50 000 tonnia biojätettä sekä kotitalouksista että yrityksistä.

Biojätteen esikäsittely

Biojäte ohjataan murskaimeen ja seulotaan. Hieno aines (< 80 mm) kulkeutuu biokaasulaitokseen mädätettäväksi. Tätä suurempi eli karkea aines päätyy suoraan kompostointiprosessiin. Mädätysprosessiin ohjataan noin 50 prosenttia ja suoraan kompostointiin 50 prosenttia biojätteestä.

Biokaasulaitos

Biokaasulaitoksemme ansiosta saamme tehokkaasti talteen biojätteen sisältämän energian. Tuhannesta kilosta biojätettä syntyy keskimäärin 200 kuutiota biokaasua, mikä tarkoittaa vuodessa 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Siitä syntyi omassa biokaasuvoimalassamme 9,5 GWh sähköä ja 8,6 GWh hyödynnettävää lämpöä. Mädätyksestä syntyvä mädäte siirtyy kompostointiprosessiin. Siten palautamme takaisin kiertoon humuksen, hiilen sekä arvokkaat ravinteet, kuten fosforin ja typen.

Kompostointiprosessi

Karkeasta biojätteestä, mädätteestä ja tukiaineesta (erilaisista hakkeista) tehdään sopiva seos. Tukiaine kiertää prosessissa useita kertoja, ja vuoden aikana tarvitaan neitseellistä tukiainetta keskimäärin vain 4 000 tonnia. Laitoskäsittelyn jälkeen seoksesta syntyvä komposti siirretään kompostointilaitoksen sisätiloista ulkoaumoihin jälkikypsytettäväksi. Kompostiaumoja käännetään kahden–kolmen viikon välein, jotta komposti kypsyy tehokkaasti. Kompostia kypsytetään kentällä niin kauan, että komposti voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. 

Teollinen kompostointiprosessi kokonaisuudessaan kestää Ämmässuolla keskimäärin 6 kuukautta.

Kompostia syntyy Ämmässuolla vuoden aikana noin 17 000 tonnia. Se käytetään mullan raaka-aineena viherrakentamiseen tai maanparannusaineena maataloudessa. Valmiista myytävästä mullasta noin 20–25 % on kompostia.

Biojätteen erilliskeräys laajenee uusien jätehuoltomääräysten myötä

Biojätteen erilliskeräys laajenee kaikkiin pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kiinteistöihin uusien jätehuoltomääräysten myötä.

Kompostiaumojen käännöt

Kompostiaumoja käännetään Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa säävarauksella 21.–22.5.2024

Ämmässuon alueen tuulen suunnan ja muut säätiedot voi tarkistaa ekoteollisuuskeskuksen sivulta ilmanlaatu ja sääolot.

Aikaisemmat aumojen käännöt 

  • 6.–7.5.2024
  • 9.–10.4.2024