Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Määräykset koskevat muun muassa jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.  Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita.

Uudistamme jätehuoltomääräykset 2022

HSY:n hallitus hyväksyi uudet jätehuoltomääräykset 23.9.2022 kokouksessaan. Uudet määräykset astuivat virallisesti voimaan 1.11.2022 lukuun ottamatta erikseen ilmoitettuja siirtymäaikoja biojätteen uusille lajitteluvelvoitteille.

Usein kysyttyjä kysymyksiä – jätehuoltomääräykset 2022

Asukkaiden lajittelumahdollisuudet paranevat: biojätteen lajittelu laajenee 1-4 asunnon kiinteistöihin 

 • Voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten mukaan biojäte on lajiteltava kaikenkokoisista asuinkiinteistöistä. Siten biojätteen lajittelu laajenee myös 1-4 asunnon kiinteistöihin. Vapaa-ajan kiinteistöissä biojätteen erilliskeräys ei ole välttämätöntä. 
 • Biojätteen keräystä koskevat muutokset tulevat voimaan porrastetusti: Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi 1.7.2023, Vantaa 1.1.2024, ja Helsinki 1.7.2024. Asukkaiden ei tarvitse reagoida uudistukseen välittömästi, vaan tiedotamme biojätteen lajittelu-uudistuksesta kotiin lähetettävillä asiakaskirjeillä.
 • Omatoiminen kompostointi määräysten mukaisessa kompostorissa on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle. Kompostointi edellyttää jatkossa kompostointi-ilmoituksen tekemistä HSY:lle.  
 • Perustelu muutokselle: uudistettu jäteasetus edellyttää biojätteen erilliskeräyksen laajentamista. HSY:n teettämän elinkaariselvityksen perusteella biojätteen kierrätyksellä saavutettavat päästövähennykset kasvavat nykytilaan verrattuna enemmän kuin keräyksestä ja käsittelystä aiheutuvat päästöt. Biojätteen lajittelu on tärkeää: vain siten saadaan sekä tuotettua uusiutuvaa kotimaista energiaa että kierrätettyä ravinteita lannoitekäyttöön. 

jh_maarays_ennenjalkeen.png

Kuvateksti: Aiemmin pienkiinteistöille riitti sekajätteen keräys. Uusien jätehuoltomääräysten myötä kaikilta asuinkiinteistöiltä edellytetään jatkossa myös biojätteen keräystä (tai kompostointia).

Vaihtoehdot biojätteen lajitteluun 1–4 huoneiston kiinteistöille: 

 1. 140 litran tavallinen biojäteastia (1 ja 2 viikon tyhjennysrytmillä) 
 2. 140 litran tuulettuva biojäteastia (4 viikon tyhjennysrytmillä) 
 3. Elintarvikejätteen omatoiminen kompostointi asianmukaisessa kompostorissa (edellyttää kompostointi-ilmoituksen tekemistä HSY:lle) 
 4. Biojäteastian yhteiskäyttö lähikiinteistöjen kesken.
Biojäte 1–4 asunnon kiinteistöllä

Uusia palveluita pienkiinteistöille biojätteen keräykseen, jotta lajittelu olisi vaivatonta ja edullista 

 • Jätehuoltomääräyksien tueksi kehitämme palveluvalikoimaa pienkiinteistöille, esimerkkeinä uudenlaiset kokeilussa olevat biojätteen keräystä helpottavat astiat.   
 • Tuulettuva biojäteastia on tuuletusaukkojen ja välipohjan ansiosta tavanomaista jäteastiaa paremmin ilmastoitu. Tämä pitää biojätteen kuivempana ja tiiviimpänä sekä voi vähentää hajujen muodostumista. Tuulettuvan biojäteastian pisin tyhjennysväli on neljä viikkoa. Perinteisen biojäteastian pisin tyhjennysväli on kaksi viikkoa. Tuulettuva astia on parhaillaan kokeilussa 250 asukkaalla ja se tulee HSY:n palveluvalikoimaan biojätteen erilliskeräyksen porrastetun aikataulun mukaan (Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi 1.7.2023, Vantaa 1.1.2024, ja Helsinki 1.7.2024). 
 • Jäteautoon tarvittaessa tyhjennettävä kompostori on täysin uudenlainen HSY:ltä vuokrattava kompostori, joka voidaan tyhjentää biojäteautoon tilauksesta. Astia on parhaillaan kokeilussa ja toimiessaan se tulee HSY:n palveluvalikoimaan aikaisintaan syksyllä 2023. 

Esimerkkejä: 

 • Omakotitaloissa tyypillisin sekajäteastian koko on 240 litraa ja tyhjennysväli on joka 2. viikko, jolloin vuosikustannus vuokra-astialla on noin 252 euroa (vuoden 2023 hinnaston mukaan).   
 • Kun biojäte poistuu sekajätteestä ja asukkaat lajittelevat myös pakkausjätteet ja paperin aktiivisesti, sekajäteastian tyhjennysvälin voi harventaa joka 4. viikkoon tai joka 8. viikkoon. Uusien jätehuoltomääräyksien myötä tyhjennysvälin voi harventaa jopa joka 16. viikkoon, jos kiinteistöllä syntyy hyvin vähän sekajätettä.
 • Sekajäteastian ja tuulettuvan biojäteastian tyhjennys joka neljäs viikko tarkoittaa yhteensä noin 202 euron vuosikustannusta (vuoden 2023 hinnaston mukaan). Kokonaisuus olisi edullisempi kuin pelkän sekajäteastian tyhjennys joka toinen viikko.

Jatehuoltomaaraykset_3seka_1komposti_1bio_1600px.jpg

Kuvateksti: Pienkiinteistöt voivat järjestää seka- tai biojätteen keräyksen myös yhdessä naapureiden kesken sekä valita itselleen sopivimman biojätteen lajitteluvaihtoehdon. Uusi jätelaki edellyttää biojätteen kompostoinnista ​kompostointi-ilmoituksen ​tekemistä HSY:lle.​

Aiempaa joustavammat mahdollisuudet saada kiinteistön jätemääriin sopiva palvelukokonaisuus

Sekajätteen määrä vähenee bio- ja pakkausjätteen aktiivisella lajittelulla. Kiinteistö voi saada sekajäteastian tyhjennyksen jopa joka 16. viikko, kun asukkaat lajittelevat: 

 • biojätteen (erilliskeräykseen tai omaan kompostoriin) sekä   
 • kartonki-, lasi- ja muovipakkausjätteen sekä pienmetallijätteen (omiin keräysastioihin, monilokeroastiaan tai Rinki-ekopisteelle)   
 • ja kun sekajätettä syntyy vähän.

Lisäksi lähekkäin sijaitsevissa kiinteistössä asuvat naapurit voivat edelleen käyttää yhteistä jäteastian sijoituspaikkaa ja yhteisiä astioita, jos kiinteistön haltijat ovat asiasta sopineet. Yhteiskäyttösopimus voi koskea mitä tahansa jätelajia. Jäteastioiden yhteiskäyttösopimus mahdollistaa kustannusten jakamisen osallistuvien naapurikiinteistöjen kesken. Huomioitavaa on, että jäteastioiden täytyy sijaita kiinteistön tontilla. 

Jätepalvelut kiinteistöille Jäteastioiden yhteiskäyttö

Biojätteen kompostoinnista täytyy tehdä HSY:lle kompostointi-ilmoitus

 • Uusi jäteasetus edellyttää, että kaikkien biojätettä kompostoivien kiinteistöjen on tehtävä ilmoitus kompostirekisterin pitäjälle (pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella HSY:lle). 
 • Biojätteen kompostoinnin ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistöjä, mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöt, siirtolapuutarhat ja pienvenesatamat. 
 • Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.  
 • Tiedotamme kompostoivia kiinteistöjä erikseen kompostointi-ilmoituksen tekemisestä erillisellä asiakaskirjeellä.
 • Perustelu: Jätelaki edellyttää jätehuoltoviranomaista ylläpitämään kompostirekisteriä. Rekisteriin koottuja tietoja käytetään arvioitaessa Suomessa kiinteistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen määrää, joka huomioidaan EU-direktiivien edellyttämässä Suomen kierrätysasteen laskennassa. Ilmoitusten avulla kompostoinnin osuus on tarkoitus saada näkymään myös valtakunnallisessa kierrätysasteen laskennassa.
Kompostointi kiinteistöillä Tee kompostointi-ilmoitus

Kiinteistön omistamat, käsin siirrettävät jäteastiat korvataan jatkossa HSY:n omistamilla jäteastioilla 

 • Kiinteistön haltijan ei tarvitse jatkossa hankkia omaa, uutta, käsin siirrettävää jäteastiaa vanhan rikkoutuessa tai tullessa elinkaarensa päähän. Uusien määräysten mukaan kiinteistön omat, tavalliset, pyörälliset ja käsin siirrettävät jäteastiat korvautuisivat jatkossa HSY:n omistamilla astioilla, joiden kunnosta asukkaiden ei tarvitse huolehtia.
 • Tällä hetkellä osa jäteastioista on kiinteistön omistamia. 
 • Perustelu: jäteastioiden tyhjennysten työturvallisuus parantuu ja asukkaiden velvoitteet kevenevät, kun kaikki siirtyvät vaiheittain HSY:ltä vuokrattujen astioiden käyttöön. Uudenmalliset jäteastiat soveltuvat parhaiten koneelliseen tyhjennystyöhön, eikä asukkaiden tarvitse jatkossa huolehtia uuden astian hankkimisesta rikkoutuneen tilalle. 
Tiedote 18.10.2022: Kiinteistöjen omistamat pyörälliset jäteastiat korvataan HSY:n vuokra-astioilla Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaiden omistamien käsin siirrettävien jäteastioiden tullessa elinkaarensa päähän ne korvataan HSY:n omistamilla vuokra-astioilla. Näin edistetään tyhjennystoiminnan sujuvuutta ja kuljettajien työturvallisuutta sekä selkiytetään korvausvelvoitteita vahinkotapauksissa.

Miten asian käsittely etenee?

 • HSY valmisteli ehdotuksen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi, jonka HSY:n hallitus hyväksyi 29.4.2022
 • HSY varasi asuinkiinteistöjen haltijoille, asukkaille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Asukkaat ja eri toimijat saivat kertoa mielipiteensä ehdotuksesta 
 • Virallinen lausuntokierros ja verkkokysely olivat 3.5. – 17.6.2022. Lausuntokooste löytyy perustelumuistiosta ja verkkokyselyyn vastasi 782 asukasta tai isännöitsijää 
 • HSY käsitteli annetut mielipiteet ja muokkasi ehdotusta saadun palautteen perusteella   
 • HSY:n hallitus hyväksyi uudet määräykset 23. syyskuuta 2022  
 • Uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.11.2022, lukuun ottamatta erikseen ilmoitettuja siirtymäaikoja biojätteen uusille lajitteluvelvoitteille
 • Pienkiinteistöjen (1–4 asuntoa) asukkaiden ei tarvitse reagoida uudistukseen välittömästi, vaan tiedotamme biojätteen lajittelu-uudistuksesta kotiin lähetettävillä asiakaskirjeillä, jotka toimitetaan seuraavasti:  
  • Marraskuu 2022: Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi 
  • Kevät 2023: Vantaa 
  • Syksy 2023: Helsinki 
 • Biojätteen erilliskeräystä koskevat muutokset astuvat voimaan porrastetusti:
  • Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi 1.7.2023
  • Vantaa 1.1.2024
  • Helsinki 1.7.2024. 

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Kiinteistön tai jätteen haltija voi perustellusta syystä hakea poikkeusta jätehuoltomääräysten noudattamisesta. Poikkeusta haetaan seuraavissa tilanteissa:

 • Sekajäteastioiden tyhjennysvälin pidentäminen kahteen tyhjennyskertaan vuodessa
 • Kiinteistön jätteenkeräyksen määräaikainen keskeytys yli vuodeksi tai vähintään kolmatta kertaa peräkkäin.
Hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseen

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä – jätehuoltomääräykset 2022

Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen

Kompostointi ja jäteastiat