Ilmastoindikaattorit

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt kertovat alueen toimintojen vaikutuksista ilmastoon, mutta ne eivät yksinään tuo esiin ilmastotyön etenemistä seudulla. Ilmastoindikaattoreihin on koottu noin 50 tunnuslukua, jotka antavat kattavan yleiskuvan pääkaupunkiseudun toimintaympäristön kehityksestä sekä ilmastopäästöjen ja energiankulutuksen määrästä eri sektoreilla. Ilmastoindikaattorit koottiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, ja ne on sen jälkeen päivitetty kahden vuoden välein. Tiedot löytyvät aikasarjana pääosin vuodesta 1990 alkaen ja voit ladata ne Excel-tiedostona.

Kaikista indikaattoreista on yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien ja HSL:n asiantuntijoiden kanssa valittu keskeisimmät avainindikaat​torit, jotka havainnollistavat ilmastonmuutoksen hillintää pääkaupunkiseudulla.

Avaa ilmastoindikaattorit uuteen ikkunaan.

Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit