PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteisiin kuuluvan bentso(a)pyreenin tavoitearvo (1 ng/m3) voi ylittyä paikoin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteen päästöjen vaikutus pitoisuuksiin on melko vähäinen. Monet PAH-yhdisteet, kuten bentso(a)pyreeni, lisäävät syöpäriskiä.

PAH-yhdisteitä mitataan pääkaupunkiseudulla pysyvästi Kalliossa, Mäkelänkadulla ja pientaloalueella Vartiokylässä. Vuonna 2020 PAH-yhdisteitä mitattiin lisäksi pientaloalueilla Pirkkolassa ja Ylästössä. Vuonna 2021 mitataan Luukissa ja Ruskeasannan pientaloalueella. Muualla Uudellamaalla PAH-yhdisteitä mitattiin vuonna 2020 pientaloalueella Tuusulassa ja vuonna 2021 mitataan pientaloalueella Lohjalla.

Voit tarkastella bentso(a)pyreenin kuukausipitoisuuksia pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla alla olevasta graafista. Tulokset päivitetään kolmen kuukauden välein. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuosikeskiarvo on yli 1 nanogrammaa kuutiossa ilmaa (ng/m3).

Avaa tulokset uuteen ikkunaan.

Näin tarkastelet bentso(a)pyreenin pitoisuuksia pääkaupunkiseudulla ja muulla Uudellamaalla