PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä syntyy epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteisiin kuuluvan bentso(a)pyreenin tavoitearvo (1 ng/m3) voi ylittyä paikoin pääkaupunkiseudun pientaloalueilla, joilla poltetaan paljon puuta. Liikenteen päästöjen vaikutus pitoisuuksiin on melko vähäinen. Monet PAH-yhdisteet, kuten bentso(a)pyreeni, lisäävät syöpäriskiä.

PAH-yhdisteitä mitataan pääkaupunkiseudulla Kalliossa ja Mäkelänkadulla sekä pientaloalueilla Vartiokylässä, Pirkkolassa ja Ylästössä. Muualla Uudellamaalla PAH-yhdisteitä mitataan pientaloalueella Tuusulassa.

Voit tarkastella bentso(a)pyreenin kuukausipitoisuuksia pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla alla olevasta graafista. Tulokset päivitetään kolmen kuukauden välein. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuosikeskiarvo on yli 1 nanogrammaa kuutiossa ilmaa (ng/m3).

Näin tarkastelet bentso(a)pyreenin pitoisuuksia pääkaupunkiseudulla ja muulla Uudellamaalla