Ilmanlaadun mittausasemat pääkaupunkiseudulla

Ilmanlaadun mittausasema Kalliossa Brahenkentällä. Taustalla ruskan värittämiä lehtipuita. Mittausaseasema on maalattu värikkäästi, kuvituksena nauravia kasveja, ikkuna, jossa leijailee pilviä sekä ihminen, jonka nielu ja keuhkot maalattu näkyväksi.

Missä ilmanlaatua mitataan?

Seuraamme ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Mittausasemien sijainnit on esitetty alla olevassa kartassa. Osa ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä (Helsingissä Helsingin keskusta, Mäkelänkatu, Vartiokylä ja Kallio, Espoossa Leppävaara ja Luukki sekä Vantaalla Tikkurila) ja osan paikkaa siirretään vuoden tai kahden välein.

Vuonna 2024 siirrettävät mittausasemat ovat Helsingissä Teollisuuskadulla ja Vuosaaren satamassa, Espoossa Lintuvaarassa sekä Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella. Pysyvät mittausasemat ovat joka vuosi samassa paikassa, joten niiden mittaustuloksista nähdään ilmanlaadun kehitys. Siirrettävien asemien avulla saadaan mitattua ilmanlaatua useilta eri alueilta. 

Mittaamme ilmanlaatua erityyppisissä ympäristöissä, kuten liikenteen ja puunpolton vaikutusalueilla sekä etäällä liikenteestä ja muista päästölähteistä Kalliossa ja Luukissa. Kunkin alueen tulosten avulla voidaan arvioida ilmanlaatua myös muissa samankaltaisissa ympäristöissä. 

Taustakartta fi 1600.jpg
Vuonna 2024 ilmanlaatua mitataan vilkasliikenteisillä alueilla Helsingin keskustassa (Mannerheimintie 5, Helsinki), Mäkelänkadulla (Mäkelänkatu 50, Helsinki), Teollisuuskadulla (Teollisuuskatu 18, Helsinki), Leppävaarassa (Läkkisepänkuja 1, Espoo), Tikkurilassa (Neilikkatie 3, Vantaa) ja Hämeenlinnanväylän varrella Kaivokselassa. Pientaloalueilla ilmanlaatua mitataan Vartiokylässä (Huivipolku, Helsinki) ja Lintuvaarassa (Punarinnantie, Espoo). Yksi siirrettävä asema mittaa ilmanlaatua Vuosaaren sataman vaikutusalueella ja aiempien vuosien tapaan ilmanlaatua mitataan kaupunkitausta-alueella Kalliossa (Kallion urheilukenttä, Helsinki) ja alueellisella tausta-alueella Luukissa (Luukintie, Espoo).

Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita, joilla mitataan useaa eri ilmansaastetta. Mittausasemien lisäksi ilmanlaatua mitataan myös useissa eri paikoissa pienemmillä, yksittäisillä mittalaitteilla. Esimerkiksi passiivikeräimillä on mitattu liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun useassa sadassa eri paikassa. Mittaustuloksia voi katsoa HSY:n karttapalvelusta kartta.hsy.fi.

Puunpolton vaikutusta pientaloalueiden ilmanlaatuun mitataan mittausasemien lisäksi myös yksittäisillä keräimillä ja analysaattoreilla (LDSA- ja PAH-mittaustulokset). Mittaamme pääkaupunkiseudulla myös työmaiden pölyhaittoja sekä pölypitoisuuksia useiden pääväylien ja pääkatujen varsilla suuntaa antavilla mittalaitteilla.