Ilmanlaadun mittausasemat pääkaupunkiseudulla

Värikkäästi kuvitettu ilmanlaadun mittausasema verkkoaidan takana. Taustalla ruskan värittämiä lehtipuita. Mittausaseaseman kuvituksessa käytetty nauravia kasveja, ikkunaa, jossa leijailee pilviä, ihminen, jonka nielu ja keuhkot maalattu näkyväksi.

Missä ilmanlaatua mitataan?

Seuraamme ilmanlaatua jatkuvasti 11 mittausasemalla eri puolilla pääkaupunkiseutua. Mittausasemien sijainnit on esitetty alla olevassa kartassa. Osa ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä (Helsingissä Helsingin keskusta, Mäkelänkatu, Vartiokylä ja Kallio, Espoossa Leppävaara ja Luukki sekä Vantaalla Tikkurila) ja osan paikkaa siirretään vuoden tai kahden välein. Vuonna 2020 siirrettävät mittausasemat ovat Helsingissä Pirkkolassa ja Länsisatamassa, Espoossa Otaniemessä ja Vantaalla Kehä III varrella Varistossa. Pysyvät mittausasemat ovat joka vuosi samassa paikassa, joten niiden mittaustuloksista nähdään ilmanlaadun kehitys. Siirrettävien asemien avulla saadaan mitattua ilmanlaatua useilta eri alueilta.

Mittaamme ilmanlaatua erityyppisissä ympäristöissä, kuten liikenteen ja puunpolton vaikutusalueilla sekä etäällä liikenteestä ja muista päästölähteistä Kalliossa ja Luukissa.

Ilmanlaadun mittauspaikat pääkaupunkiseudulla
Vuonna 2020 ilmanlaatua mitataan vilkasliikenteisillä alueilla Helsingin keskustassa, Mäkelänkadulla, Leppävaarassa, Otaniemessä, Tikkurilassa sekä Kehä III varrella Varistossa ja pientaloalueilla Vartiokylässä ja Pirkkolassa, satama-alueella Länsisatamassa ja tausta-alueilla Kalliossa (kaupunkitausta) ja Luukissa (alueellinen tausta).

Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita, joilla mitataan useaa eri ilmansaastetta. Mittausasemien lisäksi ilmanlaatua mitataan myös useissa eri paikoissa pienemmillä, yksittäisillä mittalaitteilla. Esimerkiksi passiivikeräimillä on mitattu liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun useassa sadassa eri paikassa. Mittaustuloksia voi katsoa HSY:n karttapalvelusta kartta.hsy.fi.

Puunpolton vaikutusta pientaloalueiden ilmanlaatuun mitataan mittausasemien lisäksi myös yksittäisillä keräimillä ja analysaattoreilla (LDSA- ja PAH-mittaustulokset). Mittaamme Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla myös työmaiden pölyjä ja muutamissa paikoissa pääväylien varrella pääväylien pölyisyyttä.