Tekoälyllä tunnistettu paljas maa pääkaupunkiseudullaTekoälyn avulla tuotettu pääkaupunkiseudun kattava paikkatietoaineisto, jossa on tunnistettu paljas maa eli sellaiset vettä läpäisevät hiekka- ja sorakohteet, joissa ei ole kasvillisuutta. Aineisto pohjautuu ortoilmakuvien ja pistepilvien tulkintaan konvoluutioneuroverkkoihin perustuvalla menetelmällä. Tulkinnan lähtöaineistona on ollut Maanmittauslaitoksen ortokuvat (50 cm) ja pistepilvet (5p/m2) vuodelta 2020.

Aineisto on saatavilla Geotiff-muotoisina 1 km * 1 km kokoisina rastereina ETRS-TM35 -koordinaatistossa. Rastereiden pikselikoko on 20 cm, ja niiden pikseliarvot kuvaavat todennäköisyyttä paljaalle maanpinnalle (hiekka/sora). Rastereissa pikseliarvot vaihtelevat välillä 0-254. Todennäköisyyden prosentteina voi muodostaa jakamalla pikseliarvon 254:llä ja kertomalla luvulla 100. Käytännössä pikselit, joissa arvo on 127 tai yli, ovat mallinnuksen mukaan paljasta maanpintaa.

näytekuva

Paljaan maan kartoituksen on tuottanut Scalgo ApS. Vastaavalla menetelmällä on tuotettu vettä läpäisemättömän pinnan kartoitus osana LaserVesi-hanketta, jossa pääkaupunkiseutu on pilottialueena valtakunnalliselle vastaavalle aineistolle. Molemmat aineistot on tuotettu toisistaan erillisinä tuotteina ja omilla malleilla painotuksineen. Tämän vuoksi tuloksissa on nähtävissä alueita, joissa sekä vettä läpäisemättömän pinnan että paljaan maan todennäköisyys on yli 50 %.

Rasterien karttalehtijako vastaa Maanmittauslaitoksen pistepilvien (2020) karttalehtijakoa.

Lyhyt menetelmäkuvaus paljaan maan kartoituksesta (englanniksi).

Karttapalvelussa ja rajapinnassa esillä oleva vektorimuotoinen aineisto on muokattu visualisointia varten siten, että:

  • vain mallinnuksen mukaiset paljaan maan kohteet ovat aineistossa mukana
  • kohteiden ulkorajausta on yleistetty
  • aineisto on jaettu karttatiilien mukaisesti, mikä aiheuttaa keinotekoisia epäjatkuvuuksia kohteiden välillä.

Analyyseja varten suosittelemme käyttämään alkuperäistä rasteriaineistoa, joka on saatavilla pyytämällä HSY:ltä. Mikäli haluat vain osan alueesta, voit määritellä pyynnössä haluamasi karttalehdet. Aineistopyynnöt: avoindata@hsy.fi

Aineiston esikatselu HSY:n karttapalvelussa.

Lataa aineisto

Lisätiedot

Julkaistu: 03.03.2022
Päivitetty: 03.03.2022
Lisätietoja:
Kategoriat: Kartat Ympäristö ja luonto
Avainsanat: maanpeite paljas maa sora hiekka tekoäly neuroverkko pistepilvi