Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudullaPääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen koostumustutkimus tehdään kolmen vuoden välein.

Tulokset esitetään keskiarvoina ja kiinteistöryhmittäin sekä prosenttiosuuksina että kg/as/a. Sekajätteen koostumus jaotellaan tutkimuksessa 11 kategoriaan ja niiden alaluokkiin. Kategoriat ovat:

 • biojäte
 • paperi
 • kartonki ja pahvi
 • puu
 • muovit
 • lasi
 • metalli
 • tekstiilit ja jalkineet
 • sähkölaitteet ja akut
 • vaaralliset kemikaalit
 • sekalaiset jätteet

2021

Vuonna 2021 kotitalouksien sekajätteen koostumusta tutkittiin syyskuussa viikon mittaisella seurantajaksolla. Kotitaloudet jaettiin tutkimusryhmiin sen mukaan, kuinka monta huoneistoa kiinteistöllä on. Tutkimusryhminä olivat 1 huoneiston, 2-4 huoneiston, 5-9 huoneiston, 10-19 huoneiston ja yli 19 huoneiston kiinteistöt.

Linkki tutkimukseen:

2015 ja 2018

Vuonna 2018 kotitalouksien sekajätteen koostumusta tutkittiin lokakuussa viikon mittaisella seurantajaksolla ja vuonna 2015 kahden viikon mittaisella seurantajaksolla elo-syyskuussa. Kotitaloudet jaettiin tutkimusryhmiin sen mukaan, kuinka monta huoneistoa kiinteistöllä on. Tutkimusryhminä olivat 1 huoneiston, 2-4 huoneiston, 5-9 huoneiston, 10-19 huoneiston ja yli 19 huoneiston kiinteistöt.

Linkit tutkimuksiin:

2013

Tutkimus tehtiin syksyllä 2012 viidelle eri kiinteistöryhmälle, jotka olivat yhden asunnon kiinteistöt, 2-4 asunnon kiinteistöt, 5-9 asunnon kiinteistöt, 10-20 asunnon kiinteistöt sekä yli 20 asunnon kiinteistöt.

Lataa aineisto

Lisätiedot

Julkaistu: 24.04.2015
Päivitetty: 10.02.2022
Kategoriat: Jätteet ja kierrätys Ympäristö ja luonto
Avainsanat: biojäte jätehuolto kotitaloudet sekajäte
Aikasarja alkaa: 2013
Aikasarjan tarkkuus: vuosi