Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästötAineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudun ja erikseen pääkaupunkiseudun kaupunkien käyttöperusteisista kasvihuonekaasupäästöistä sektoreittain (kaukolämpö, öljylämmitys, sähkölämmitys, kulutussähkö, liikenne, teollisuus ja työkoneet, jätteiden käsittely, maatalous) sekä jaoteltuna asumisesta, palveluista, teollisuudesta ja maataloudesta aiheutuviin päästöihin vuosina 1990 ja 2000-2022.

Kokonaispäästöjen lisäksi tulokset on esitetty asukasta kohti laskettuna.

Lataa aineisto

Lisätiedot

Julkaistu: 23.04.2015
Päivitetty: 27.06.2023
Päivitystiheys: vuosi
Kategoriat: Ilmanlaatu ja ilmasto Liikkuminen Ympäristö ja luonto
Avainsanat: jätteet kasvihuonekaasupäästöt kaukolämpö liikenne maatalous sähkö teollisuus
Aikasarja alkaa: 2000
Aikasarjan tarkkuus: vuosi