Kuva HSY:n vesihuoltoverkoston saneeraustyömaalta.

Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltoverkoston saneeraus

Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella toteutetaan vesihuoltoverkoston saneeraus vuosina 2021–2024. Laadimme parhaillaan tarjouspyyntöasiakirjoja urakoitsijoille. Valitsemme urakoitsijan loppuvuodesta 2020. 

Saneeraushanke

Saneeraamme vesihuoltoverkoston Pitäjänmäki-Marttila-alueella Helsingissä.

Den svenska versionen av sidan finns här. Observera att förnyelsen av vår webbsida inte är färdig och därför kan det finnas mindre skillnader i innehållet på sidorna.

Saneerattava runkoverkosto sisältää HSY:n vastuulla olevat vesijohdot, jätevesiviemärit ja hulevesiviemärit. Lisäksi saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja tonttiviemärit runkoverkosta tontin rajalle asti. Työ on parhaillaan suunnitteluvaiheessa ja arvioitu toteutusvaihe on 2021–2024.

Saneerattavan alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu pääosin 1950–1970-luvuilla. HSY:llä on alueella vesijohtoa noin 11 km sekä jätevesi- ja hulevesiverkostoa noin 10 km. Vesihuoltoverkostossa on esiintynyt toimintahäiriöitä, vikoja ja vedenlaatuongelmia.

Vesihuollon asiakasliittymiä alueella on noin 350 kpl. Arvioimme kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden olevan samalta ajalta kuin HSY:n runkoverkosto. Kiinteistöjen putkiin liittyy vastaavia vikoja ja toimintahäiriöitä.

Kartassa näkyy saneerattava alue (päivitetty 20.5.2020).

Marttila_aluerajaus-uusi.JPG

Testaamme aluesaneerauksessa uutta toimintamallia

Testaamme Pitäjänmäki-Marttilan vesihuoltohankkeessa uutta toimintamallia, jossa on neljä uutta asiaa.

  1. Tavoitteenamme on saada koko määritellyn alueen vesihuoltoverkko kerralla kuntoon, ei vain yhtä katua kerrallaan.
  2. Tarjoamme kiinteistöjen omistajille edullisen tavan saneerata omat tonttijohtonsa HSY:n urakan yhteydessä.
  3. Urakoitsija vastaa saneerattavien tonttijohtojen liittämisestä uuteen verkostoon yhteystyössä HSY:n kanssa.
  4. Viestintään panostetaan aikaisempaa enemmän. Huomattava osa työmaan viestintävastuusta ulkoistetaan urakoitsijalle, vaikkakin kokonaisviestintää tehdään yhteistyössä HSY:n ja urakoitsijan kanssa.