Kuva HSY:n vesihuoltoverkoston saneeraustyömaalta.

Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltoverkoston saneeraus

Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella toteutettu vesihuoltoverkoston saneeraus päättyy. Joitakin ennallistamistöitä viimeistellään vielä keväällä 2024. Hankkeen urakoitsijana on TerraWise Oy.

Saneeraushanke

Putkiasentajat työssään vesihuoltoverkoston saneeraustyömaalla

Saneerasimme vesihuoltoverkoston Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella Helsingissä.

 

Saneerattu runkoverkosto sisälsi HSY:n vastuulla olevat vesijohdot, jätevesiviemärit ja hulevesiviemärit. Tämän lisäksi moni kiinteistönomistaja on saneeraushankkeen yhteydessä saneerannut myös tonttinsa rajojen sisäpuolella sijaitsevat tonttijohtonsa, jotka ovat kriittisen tärkeä osa toimivaa vesihuoltoverkostoa. Näin Pitäjänmäen vesihuolto on päivitetty vastaamaan niin nykypäivän kuin kasvavan väkimääränkin vaatimuksia.

Hankkeen yhteydessä HSY rakennutti myös runkohulevesiviemärit niille alueille, joilta se vielä puuttui. 

Hanke toteutettiin vuosina 2021–2023, urakoitsijana TerraWise Oy. Vuoden 2024 alkupuolella tehdään vielä joitakin pintatöitä ja katujen sekä tonttien ennallistamiset viimeistellään sään salliessa keväällä 2024. Tämän jälkeen urakka on kokonaisuudessaan ohi.

Pitäjänmäellä on urakan päättyessä uusittu noin 22,7 kilometriä putkea. Maan alla kulkevaa uutta putkistoa on saneerattu seuraavasti:

  • 8 936 metriä vesijohtoa sujuttamalla ja kaivamalla
  • 13 735 metriä viemäriputkea sukittamalla ja kaivamalla

Lisäksi Pitäjänmäen alueella on uusittu vesi- ja paloposteja.

 

Saneeratun alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu pääosin 1950–1970-luvuilla ja vesihuoltoverkostossa on ennen saneerausta esiintynyt toimintahäiriöitä, vikoja ja vedenlaatuongelmia. 

 

Marttila_aluerajaus-uusi.JPG

Testasimme aluesaneerauksessa uutta toimintamallia

Testasimme Pitäjänmäki Marttilan vesihuoltohankkeessa uutta toimintamallia, jossa oli neljä keskeistä tavoitetta:

1. saada koko määritellyn alueen vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostot kerralla kuntoon
2. tarjota kiinteistöjen omistajille edullinen tapa saneerata tonttijohdot myös oman kiinteistön alueella urakan yhteydessä
3. urakoitsija vastaa saneerattavien tonttijohtojen liittämisestä uuteen verkostoon yhteistyössä HSY:n kanssa
4. toteuttaa viestintä tiiviissä yhteistyössä urakoitsijan kanssa siten, että asukkaille viestitään monikanavaisesti.