Kuva HSY:n vesihuoltoverkoston saneeraustyömaalta.

Pitäjänmäen Marttilan vesihuoltoverkoston saneeraus

Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella toteutetaan vesihuoltoverkoston saneeraus vuosina 2021–2023. Urakoitsija on TerraWise Oy.

Saneeraushanke

Putkiasentajat työssään vesihuoltoverkoston saneeraustyömaalla

Saneeraamme vesihuoltoverkoston Pitäjänmäen, Marttilan ja osittain Reimarlan alueella Helsingissä.

Saneerattava runkoverkosto sisältää HSY:n vastuulla olevat vesijohdot, jätevesiviemärit ja hulevesiviemärit. Lisäksi saneeraamme kaikki yli 20 vuotta vanhat kiinteistöjen tonttivesijohdot ja tonttiviemärit runkoverkosta tontin rajalle asti. Poikkeuksena yleisellä katualueella kulkevat 20–30-vuotta vanhat tonttiviemärit, joiden saneeraus voidaan jättää kiinteistönomistajan pyynnöstä tekemättä tietyin erityisehdoin. Näistä lisää kohdassa “Kiinteistönomistajalle”.

Hankkeen yhteydessä HSY rakennuttaa myös runkohulevesiviemärit niille alueille, joilta se vielä puuttuu. Suurin osa saneerattavasta alueesta on jo hulevesiviemäröity.

Hankkeen arvioitu toteutusvaihe on 2021–2023, ja urakoitsija on TerraWise Oy.

Saneerattavan alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu pääosin 1950–1970-luvuilla. HSY:llä on alueella vesijohtoa noin 11 km sekä jätevesi- ja hulevesiverkostoa noin 10 km. Vesihuoltoverkostossa on esiintynyt toimintahäiriöitä, vikoja ja vedenlaatuongelmia.

Vesihuollon asiakasliittymiä alueella on noin 350 kpl. Arvioimme kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden olevan samalta ajalta kuin HSY:n runkoverkosto. Kiinteistöjen putkiin liittyy vastaavia vikoja ja toimintahäiriöitä.

Kartassa näkyy saneerattava alue (päivitetty 20.5.2020).

Marttila_aluerajaus-uusi.JPG

Testaamme aluesaneerauksessa uutta toimintamallia

Testaamme Pitäjänmäki Marttilan vesihuoltohankkeessa uutta toimintamallia, jossa on neljä keskeistä tavoitetta:

1. saada koko määritellyn alueen vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostot kerralla kuntoon
2. tarjota kiinteistöjen omistajille edullinen tapa saneerata tonttijohdot myös oman kiinteistön alueella urakan yhteydessä
3. urakoitsija vastaa saneerattavien tonttijohtojen liittämisestä uuteen verkostoon yhteistyössä HSY:n kanssa
4. toteuttaa viestintä tiiviissä yhteistyössä urakoitsijan kanssa siten, että asukkaille viestitään monikanavaisesti.